Klaas Sloots, oud-wethouder van Zwolle nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Stadkamer

Foto van auteur

Wethouder Klaas Sloots

Zwolle – De Raad van Toezicht van Stadkamer wordt per januari 2022 uitgebreid met oud-wethouder en huidige burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots.

Sloots wordt voorzitter en neemt hiermee het stokje over van Gerrit van Hofwegen die twee zittingstermijnen voorzitter van de Raad van Toezicht was. Stadkamer bedankt Van Hofwegen voor zijn inzet de afgelopen jaren en is blij met de komst van Klaas Sloots. Sloots is met zijn achtergrond, kennis en ervaring een goede aanvulling op de Raad.

Astrid Vrolijk-de Mooij: “De afgelopen maanden hebben we gezocht naar een nieuwe voorzitter voor onze Raad van Toezicht. Iemand die affiniteit heeft met de culturele sector en die maatschappelijke binding heeft. Een nieuwe voorzitter die een klankbordfunctie is voor mij als directeur-bestuurder en een positief kritische blik heeft op strategie en beleid. Zo kunnen we samen Stadkamer doorontwikkelen. Ik ben blij dat we in Klaas Sloots deze persoon hebben gevonden.”

Klaas Sloots: “Als Zwollenaar en als voormalig Zwolse stadsbestuurder ben ik trots op wat Stadkamer doet! Je kunt er kennis opdoen, anderen ontmoeten, cultuur beleven, lezen en lenen, koffiedrinken, studeren en werken. Stadkamer staat midden in de samenleving. De ontwikkeling om verder aan te sluiten bij de specifieke opgaven in de Zwolse wijken onderstreept wat mij betreft de verbindende rol. Vanuit de kennis en ervaring uit mijn vorige functie als oud-wethouder in Zwolle heb ik goed zicht op de sociaal en maatschappelijke ontwikkelingen in Zwolle. De ontwikkelingen in Zwolle brengen kansen voor Stadkamer met zich mee. Als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht lever ik hier graag mijn bijdrage aan.”

Naast een nieuwe voorzitter wordt de Raad van Toezicht per 1 januari ook uitgebreid met een nieuw lid: Martin Hemmink.

De Raad van Toezicht van Stadkamer bestaat uit 6 personen die deze functie onbezoldigd uitvoeren. De Raad van Toezicht onderschrijft de uitgangspunten van good governance en houdt zich aan de Cultural Governance Code. Hierbij zijn transparantie en verantwoording belangrijke begrippen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, adviseert de directeur-bestuurder en vervult de werkgeversfunctie t.o.v. de directeur-bestuurder.