Omlegging Kroesenallee in Wijthmen komt dichterbij

Foto van auteur

Foto: Gemeente Zwolle

Zwolle – De omlegging van de Kroesenallee in Wijthmen is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het nieuwe voorkeurstracé voor de weg.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de inpassing van de verlegde Kroesenallee. “Daaruit blijkt dat het tracé langs de Oude Wythemerweg, zoals dat in 2018 voorgesteld is, daadwerkelijk kan worden ingepast en de minste impact heeft op de omgeving,” aldus B en W. “De huidige weg kan omgevormd worden tot een dorpsstraat met een veilig en vriendelijk profiel.”

Het tracé brengt hinder met zich mee voor de bewoners aan de Oude Wythemerweg, waaronder de woonvoorziening de Hofstee, die de nieuwe weg op korte afstand achter hun huis krijgen.

Wethouder William Dogger: “Natuurlijk is het vervelend als je een nieuwe weg voor je huis krijgt. Maar we zijn al een aantal jaren in gesprek met Wijthmen over de wens om het dorp anders in te richten. Daar geven wij met dit besluit nu ruimte voor en daar zijn veel inwoners blij mee. Ik snap dat de mensen aan de Oude Wythemerweg daar anders over denken. Uiteraard wil je het liefst een oplossing waar niemand last van heeft, maar die is er niet. We hebben daarom gekozen voor dit tracé dat de minste hinder geeft.”

Het omleggen van de Kroesenallee is een onderdeel van het in 2010 opgestelde Dorpsplan Wijthmen. Dit is een ontwikkelingsplan voor de toekomst van Wijthmen, waarin woningbouw, voorzieningen en een nieuw tracé voor de Kroesenallee een plaats hebben.

Met de vaststelling van het voorkeurstracé voor de nieuwe Kroesenallee en de aanleg van de nieuwe N35 wordt invulling gegeven aan het Dorpsplan. Het dorp kan zich verder ontwikkelen en bovendien neemt de verkeersdruk in Wijthmen af, omdat het doorgaand verkeer om het dorp geleid wordt. “Hiermee kan de weginrichting van de bestaande Heinoseweg en Kroesenallee worden aangepast naar een vriendelijker en veiliger profiel van een dorpsstraat of mogelijk zelfs een dorpsplein,” zeggen B en W.

Als de gemeenteraad instemt met het voorkeurstracé, kan worden gestart met de vervolgstappen om de verlegging van de weg mogelijk te maken, waaronder de bestemmingsplanprocedure. Ook kunnen de gesprekken worden gestart over de verdere uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en over de herinrichting van de oude Heinoseweg.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)