Grondonderzoek IJsseldijk van groot belang voor dijkversterking

Foto van auteur

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voert tot medio maart grondboringen uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.

Dit onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op de dijkversterking IJsselwerken, waarbij de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst over een afstand van 29 kilometer wordt versterkt. Het onderzoek bestaat zowel uit handmatige als mechanische grondboringen. De uitkomsten worden meegenomen in het ontwerp en de uitvoeringsplannen. De grondboringen zijn onderdeel van diverse onderzoeken in de voorbereiding van de dijkversterking.

“Een waterschap dat in dijken boort: het klinkt tegenstrijdig, maar is voor ons van groot belang. Met deze grondboringen onderzoeken we waar klei en zand zit en waar de bodem mogelijk verontreinigd is”, licht bestuurslid Breun Breunissen toe.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)