Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren

Foto van auteur

Foto: WDODelta

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet van donderdagochtend tot en met vrijdagavond vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.

Aanleiding hiervoor is de overvloedige regenval en de hoge waterstand op de Vecht, zo deelt WDODelta woensdag mee in een persbericht. “Dijkwachters inspecteren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap al dagen in touw zijn met de intensievere dijkencontrole, wordt nu hulp ingeroepen van de vrijwilligers. De Vecht zal nog enkele centimeters stijgen.”

De eigen medewerkers van het waterschap constateerden in de afgelopen dagen op diverse locaties zogeheten zandmeevoerende wellen. WDODelta legt uit: “Een zandmeevoerende wel ontstaat door veel druk van het water op de dijk, omdat het water tegen de onderkant van de dijk staat. Er kan dan water onder een dijk doorstromen. Dat is niet zo erg, maar als er zand mee stroomt met het water, dan vraagt het wel alertheid. Het waterschap treft dan maatregelen, zoals het verhogen van het waterpeil in de sloot achter de dijk. Hiermee wordt tegendruk gegeven aan de zandmeevoerende wel.”

Een andere maatregel is een zandmeevoerende wel af te dammen met zandzakken. Zandmeevoerende wellen trof het waterschap met name aan langs de Vecht bij Dalfsen.
“Omdat de inspectie van de dijken veel uren vergt en omdat er aandachtspunten zijn aangetroffen die we regelmatig moeten controleren, is besloten gebruik te maken van extra menskracht in de vorm van de vrijwillige dijkwachters,” zegt vervangend dijkgraaf Hans Pereboom. “Deze mannen en vrouwen zijn opgeleid om te kunnen inspecteren. Zij brengen alle afwijkingen en schades in kaart, waardoor onze eigen dijkspecialisten zich vooral kunnen richten op analyse en het nemen van maatregelen.”

Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

“Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol. De Vecht is gestegen tot een waterstand die slechts één keer per tien jaar voorkomt,” meldt het waterschap. “Momenteel stroomt per minuut ongeveer de inhoud van zes Olympische zwembaden aan water door de Vecht.”

De Vecht is een ‘regenwaterivier’, die voor een belangrijk deel wordt gevoed met regen. De rivier is ongeveer 180 kilometer lang, ontspringt in Duitsland en eindigt in het Zwarte Water bij Zwolle. WDODelta heeft ongeveer 1000 kilometer dijken en kades in beheer.

Foto's 4
Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Vrijwillige dijkwachters gaan Vechtdijken inspecteren - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)