Zomerkermis voortaan in Park de Wezenlanden

Foto van auteur

Foto: Geertjan Kuper

Zwolle – Afgelopen maanden heeft de gemeente Zwolle onderzoek gedaan naar de toekomst van de Zwolse kermis. Uit dit onderzoek onder exploitanten, ondernemers en omwonenden blijkt dat er draagvlak is om de kermis definitief te verplaatsen van de binnenstad naar Park de Wezenlanden.

Door de coronamaatregelen werd de kermis hier de afgelopen twee jaar al georganiseerd. De mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, veiligheid en het beperken van overlast zijn voor de gemeente doorslaggevend om voor deze locatie te kiezen. De zomerkermis in Park de Wezenlanden vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 21 augustus.

Binnenstad wordt anders ingericht

De strategische agenda binnenstad zorgt voor een verschuiving in het centrum van Zwolle. De binnenstad wordt steeds meer een verblijfsgebied waarin leefbaarheid en recreëren centraal staan. Het is de vraag of de kermis ruimtelijk nog wel past in de binnenstad als de openbare ruimte anders wordt ingericht. In Park de Wezenlanden ziet de gemeente meer mogelijkheden voor de eventuele doorontwikkeling van de kermis.

Meer mogelijkheden voor doorontwikkeling kermis

In 2020 en 2021 vond de kermis ook al plaats in Park de Wezenlanden. In verband met de coronamaatregelen moest er worden uitgeweken naar een ruimere locatie.

De bezoekersaantallen in 2021 kwamen overeen met de aantallen zoals de binnenstad die kende voor de coronacrisis. Ook zijn er de afgelopen twee jaar weinig klachten ontvangen over de kermis. Zo wordt bijvoorbeeld het geluid centraal geregeld en is dit naar binnen toe gericht, wat geluidsoverlast naar de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Een ander voordeel is dat Park de Wezenlanden beter en sneller bereikbaar is voor hulpdiensten in geval van een calamiteit.

Er samen een succes van maken

Ondernemers in Park de Wezenlanden kijken positief aan tegen de kermis op deze locatie. Hoewel de kermisexploitanten en -bonden een voorkeur hebben voor de kermis op locatie in de binnenstad, zien ook zij kansen voor de kermis in Park de Wezenlanden. De gemeente zal samen met belanghebbenden bekijken welke mogelijkheden er zijn en hoe ook deze zomer zowel families als jongeren in Zwolle weer kunnen genieten van een gezellige kermis.