Na Swollwacht verdwijnt ook VVD uit Zwolse stadsbestuur: ChristenUnie en GroenLinks willen in zee met CDA en D66

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De taak van Arie Slob als verkenner zit erop. Maandag adviseerde hij om zo snel mogelijk de onderhandeling te starten voor een coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA. Als de partijen tot een akkoord komen is er geen plek meer voor de VVD in het Zwolse stadsbestuur.

Na de verkiezingen werd al duidelijk dat Swollwacht uit de coalitie zou verdwijnen. Zij gaven ook tijdens de gesprekken met Slob aan geen rol meer te zien in de coalitieonderhandelingen. Ook nieuwkomer Volt liet aan Slob weten dat zij niet in de race waren om deel uit te maken van een coalitie. De overige partijen waren wel beschikbaar.

ChristenUnie en GroenLinks hadden als grootste partijen wel hun voorkeur voor coalitiepartners. De ChristenUnie opteerde voor een coalitie met VVD of CDA en met D66 of PvdA. Op het verlanglijstje van de groenen stonden PvdA en D66, een college over links. Als andere mogelijkheid zag GroenLinks een coalitie met SP, PvdA en de Partij voor de Dieren.

Zaterdag hakten de twee grootste partijen de knoop door en kozen voor D66 en CDA. In een verklaring laten ze weten te geloven dat de vier partijen samen kunnen komen tot een eensgezind stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft. Belangrijke thema’s bij het kwartet zijn onder meer het zoeken naar duurzame oplossingen, kiezen voor kansengelijkheid, inclusiviteit en het algemeen belang voorop stellen.

Er wordt aangenomen dat Swollwacht door de kiezers is afgestraft vanwege hun standpunten over de afvalstoffenheffing. Desondanks lijkt er nu vrij baan te zijn voor deze lastenverhoging. Tijdens de gesprekken liet de VVD aan Slob weten geen voorstander te zijn van lastenverhoging, ook niet op afval.

Voor de vier partijen die nu samen een coalitie willen vormen zijn lastenverhogingen bespreekbaar, ook het verhogen van de afvalstoffenheffing. GroenLinks pleit ervoor om in ieder geval de lasten op afval te verzwaren zodra lastenverhoging noodzakelijk blijkt. Ook moet er dan gekeken worden naar het aanpassen van parkeertarieven, waarbij men streeft naar een autovrije binnenstad. Voor het CDA is lastenverhoging geen taboe, echter moeten de sterkste schouders dan het zwaarst belast worden.