Hogeschool Viaa installeert nieuwe lector Zorg en Zingeving: Bart Cusveller

Foto van auteur

Foto: Hogeschaal Viaa

Zwolle – Bart Cusveller zal op donderdag 12 mei 2022 zijn lectorale rede houden als nieuwe lector Zorg en Zingeving op Hogeschool Viaa in Zwolle en zijn kijk geven op dit thema. Het lectoraat Zorg en Zingeving onderzoekt de bezieling van zorgvragers en zorgverleners en draagt met de resultaten daaruit bij aan het ontwikkelen mensgerichte zorg in de praktijk en de ontwikkeling van het onderwijs op dat gebied.

Cusveller: “Zonder visie gaat het vak ten onder. De laatste generatie verpleegkundige visies zijn vooral functioneel. Wat komt er nog meer bij kijken naast het functionele? Als er geen aandacht is voor zingeving, dan verdort het vak van verpleegkunde.”

Cusveller volgt René van Leeuwen op die vorig jaar afscheid nam als lector. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om aanwezig te zijn bij de installatie via https://www.viaa.nl/evenement/lectorale-rede-bart-cusveller/?ref=zorg-en-zingeving-evenementen.

De bacheloropleiding verpleegkunde van Hogeschool Viaa is sinds jaar en dag gebaseerd op de verpleegvisie van Betty Neuman, het Neuman Systems Model. Dat leert verpleegkundigen dat ze in het belang van degene van wie de gezondheid wordt bedreigt niet alleen op de lichamelijke, sociale en psychische variabele van het menselijk functioneren moeten letten, maar ook op de ontwikkelingsbepaalde en de spirituele variabele. Het lectoraat Zorg en Zingeving vindt zijn oorsprong in deze holistische visie. Cusveller: “Hogeschool Viaa hecht er als instelling voor bijzonder onderwijs aan om verpleegkundigen er in toe te rusten dat zij ondersteuning kunnen bieden aan patiënten en cliënten die spirituele noden of zingevingsbehoeften ondervinden. De onderliggende mensvisie – die behoort tot de brede bedding van de traditie waarin de hogeschool staat – zegt dat verpleegkundigen juist dat aan medemensen verschuldigd zijn: serieus nemen dat ze een innerlijk leven hebben waarin ziek-zijn en verzorgd weergalmen.”

Workshops van kenniskringleden

Op 12 mei zal Bart Cusveller zijn lectorale rede geven en officieel geïnstalleerd worden als lector door Hogeschool Viaa in Zwolle. Daaraan voorafgaand is er een middag met workshops waar de kenniskringleden hun kennis en ervaring delen vanuit de verschillende onderzoekslijnen. Zorgprofessionals en beleidsmakers zijn van harte welkom om dit bij te wonen. Onder het genot van een hapje en drankje is er ook de mogelijkheid tot netwerken.

Curriculum Vitae Bart Cusveller

Cusveller was sinds 2015 docent-onderzoeker van het lectoraat en verdiende zijn sporen met praktijkonderzoek in de zorg naar zingeving en daarnaast ook ethiek. Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van verpleegkundige competenties voor ondersteuning van zingevingsbehoeften. Recent rondde hij een postdoc studie af naar professionele integriteit in de mensgerichte beroepen. Naast een leerboek ethiek voor verpleegkundigen schreef hij onlangs een boek over een christelijke filosofie van de ethiek. Cusveller werkte eerder als wetenschappelijk medewerker aan het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, centrum voor medische ethiek, en promoveerde op een filosofisch proefschrift over de relatie tussen levensbeschouwing en zorg in de verpleegkunde. Sinds 2015 werkt hij als docent en onderzoeker in verpleegkunde en zorgethiek aan de academie Health Care van Hogeschool Viaa. Met de kenniskring van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa gaat Bart de komende jaren inhoud geven aan het vierjarenplan dat zich richt op ondersteuning van zingevingsbehoeften in de zorg.