Vrijwilligers die hommels en vlinders tellen in het zonnetje gezet

Foto van auteur

Zwolle – Vrijdag, internationale dag van de biodiversiteit, zetten de gemeente Zwolle en ROVA de vrijwilligers van Insectenwerkgroep Zwolle in het zonnetje. Zij tellen hommels en vlinders voor de maaiproef.

Ze ontvangen opvallende veiligheidshesjes met daarop de tekst ‘Ik tel voor biodiversiteit’. Liesbeth Dijkman, één van de vrijwilligers bij de maaiproef, geeft aan: “Hier zijn we erg blij mee. Het is voor omstanders duidelijk dat we bezig zijn met de natuur, in plaats van dat ze vragen of iets verloren zijn. Bovendien zorgen de hesjes ervoor dat we goed opvallen zodat we ook veilig kunnen werken.”

Gemeente Zwolle en ROVA vinden biodiversiteit een belangrijk thema bij het beheer van de buitenruimte. Niet voor niets zijn beide organisaties partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Eén van de projecten die moeten bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit is de pilot ‘anders maaien’. De proef zit in z’n tweede jaar en de resultaten lijken positief: de vergrassing wordt minder en er komen steeds meer bloeiende kruiden op.

Vrijwilligers van Insectenwerkgroep Zwolle houden maandelijks bij hoeveel insecten, zoals vlinders, hommels en bijen die in het pilotgebied te vinden zijn. Hiermee worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven goed in beeld gebracht. Omdat de vrijwilligers regelmatig vragen krijgen wat ze aan het doen zijn, hebben de gemeente en ROVA speciale hesjes laten maken. Met het monitoren van de flora en fauna worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven goed in beeld gebracht. Zo bekijken de gemeente en ROVA elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Zwolle verder vergroot wordt.

Twee jaar geleden startte de pilot ‘anders maaien’. Gedurende de 5 jaar lange proef wordt onderzocht of met anders maaien de biodiversiteit in de stad verder vergroot kan worden vanwege het belang voor insecten. ROVA maait op vijf verschillende plekken in Zwolle anders dan op andere plekken in de stad: op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. Door zorgvuldig de tijdstippen en locaties te kiezen waarin wel of niet gemaaid moet worden, wordt ervoor gezorgd dat gedurende de seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Door stukken gras of bermen niet te maaien ontstaan er schuilgelegenheden, waarin insecten kunnen overwinteren. Meer informatie over de maaiproef staat op zwolle.nl/maaien.

Video 1
Video: 50 jaar bloeiende bermen in Zwolle