Burgemeester Peter Snijders: Hartstad Zwolle laat niemand in de kou staan

Foto van auteur

Peter Snijders
Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte burgemeester Peter Snijders dat Zwolle niemand in de kou wil laten staan, letterlijk en figuurlijk. Het woord ‘warm’ kwam diverse malen voor in zijn speech.

Zwolle is een warme en empathische “hartstad”, aldus de burgemeester, die inwoners bijvoorbeeld helpt met het energiezuiniger maken van hun huis in tijden van torenhoge energierekeningen. Zwolle heeft Oekraïense en andere vluchtelingen evenmin in de kou laten staan, ze werden warm opgevangen in gezinnen en in gemeentelijke opvang die snel werd opgericht. Dat sommige Zwollenaren zelf al sores genoeg hebben, onderkende de burgemeester, zij hebben ook aandacht nodig. De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak van Peter Snijders is hieronder te lezen.

Burgemeester Peter Snijders: “Energie is meer dan ooit een thema geworden het afgelopen jaar. Energie zit hem in de toegenomen kosten daarvoor, waardoor ook velen van ons zijn geraakt het afgelopen jaar. Als lokale overheid proberen we te helpen daar waar dat kan. Warmte toevoegen zeg maar. Letterlijk en figuurlijk.

Want Zwolle is een warme stad. Empathisch ook. Een stad waarin we naar elkaar omkijken. Iedereen kan meedoen en voor iedereen is er een huis of een thuis!

Dat hebben we als bestuurders ook zo met elkaar afgesproken in het vastgestelde coalitieakkoord van het afgelopen jaar, ‘samen voor een waarde(n)volle toekomst’ heet het akkoord.

Een aanpak die leidt naar een duurzame, inclusieve en sociale toekomst, waarin inwoners van Zwolle gelijke kansen hebben om mee te doen.

Het gemeentebestuur, raad en college, heeft er zin in en we hebben onze schouders er inmiddels volop onder gezet en zijn er voortvarend mee aan de slag gegaan.

Zwolle is een stad waarin we naar elkaar omzien. We praten met elkaar, we zijn in verbinding met elkaar.

Een stad met een hart, en dat zit ook nog eens op de goede plek. Zwolle, hartstad, dat zijn wij!

Niet een beetje lauw of zo, nee we zijn gewoon lekker warm. Een gevoel dat ons door deze (winter)periode heen helpt. Dat ons omarmt in moeilijke tijden.

Tijden waarin mensen zorgen hebben over heel basale dingen. Ook ontwrichtende zaken, zoals de oorlog die woedt op ons continent en die zo’n impact heeft op ons allemaal.

In Zwolle zijn Oekraïense, en andere, vluchtelingen warm ontvangen, in gezinnen en in de gemeentelijke opvang, die we in allerijl hebben opgericht.

2022 was een bijzonder jaar wat dat betreft. Zo heeft Zwolle ook de verantwoordelijkheid genomen om aan de Meeuwenlaan een regionaal opvangcentrum in te richten, waarin driehonderd mensen voor drie of vier jaar kunnen worden opgevangen en aan de slag kunnen met hun inburgering in de samenleving.

En hartverwarmend was het om te zien hoe de crisisopvang in Hotel Lumen en op het rivierschip in de Margriethaven verliep. Buurtbewoners daar zorgden ijskoud voor een warm welkom van de vluchtelingen met ijsjes.

Hulp bieden waar dat nodig is, past bij ons. Zwolle is een gastvrije stad. Toch is de omgeving niet altijd meteen enthousiast, als onze aandacht uitgaat naar vluchtelingen. En dat begrijp ik.

Sommige Zwollenaren hebben al sores genoeg van zichzelf. Daar moeten we ook aandacht voor hebben. Ook in onze stad hebben we kwetsbare inwoners die door prijsstijgingen en energieprijzen ernstig in de knel komen.

We leven in een rare tijd van torenhoge inflatie, een tijd waarin mensen hun energierekening en vaste lasten niet betaald krijgen en van armoe de verwarming uitlaten of koud douchen.

Daarom ben ik blij met het initiatief Warm Thuis Zwolle. Dat helpt inwoners met het gratis energiezuiniger maken van hun huis. Zo kunnen zij besparen op hun energierekening.

Ook de Warme Kamers van het Leger des Heils zijn een prachtig initiatief. Iedereen kan in zijn of haar woonplaats naar een plek waar het warm is. Om koffie te drinken, te lezen of studeren of om te praten met mensen. In Zwolle kan dat onder andere bij Stadkamer Centrum.

We willen niemand in de kou laten staan!

De warme banden die we hebben in onze stad, hebben we afgelopen jaren ook opgebouwd in de regio met onze gemeentelijke en provinciale partners. Maar ook met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Het heeft ervoor gezorgd dat we in Den Haag goed op de kaart staan. Samen krijgen we zaken voor elkaar voor onze inwoners, instellingen en bedrijven in stad en regio!

Dankzij forse financiële steun van de Rijksoverheid kunnen we versnelling aanbrengen in ontwikkelingen waarmee we al bezig waren. Zoals voor woningbouw in de Spoorzone en in het Stadshart.

Mede dankzij de provincie Overijssel hebben we flinke bijdragen binnengehaald voor de stad. Daarmee kunnen we nieuwe aantrekkelijke woningen bouwen in de stad en doelen bereiken op het gebied van duurzame mobiliteit, te weten combinaties van OV, fiets en deelmobiliteit.

Dat het fijn en goed is in Zwolle dringt ook in de rest van Nederland meer en meer door. Media zoeken naar het verhaal van Zwolle, naar het succes. Waarom lukken dingen hier wel? Waarom zijn mensen domweg gelukkig in Zwolle?! Nou wij weten het wel: in Zwolle sta je niet alleen. We werken samen aan oplossingen. We kijken naar elkaar om, we gunnen anderen ook hun succes. We hebben hart voor elkaar. We laten elkaar niet in de kou staan, en dat werkt. Voor ons en voor de hele regio.

De regionale monitor van het CBS bevestigde dat onlangs ook weer dat het leven hier goed is. Zwolle staat daarin van alle grote steden bovenaan, op plek twee. En ons eigen buurt-voor-buurt onderzoek laat trouwens eenzelfde beeld zien. Dat is een mooie kers op de taart. Ik heb er nog een voor u…

In 2022 zijn we ook de beste onderwijsstad van Nederland geworden. Dat mag u best aan uw kinderen vertellen als ze mopperen over hun huiswerk.

Ook in het nieuwe jaar, in 2023, staan er allerlei belangrijke gebeurtenissen op de planning. Het belangrijkste is natuurlijk dat we doorgaan met het steunen van mensen die het zwaar hebben en die hulp nodig hebben. Zwollenaren en vluchtelingen kunnen blijven rekenen op de gemeenschap en de gemeente.

We gaan aan de slag met het Fraterhuis waarover de gemeenteraad in december een besluit heeft genomen en met het ontwikkelprogramma Ons Stadshart.

Op 1 april, en dat is geen grap, start het themajaar Hanze met negen Nederlandse Hanzesteden. De landelijke aftrap van 5 mei, de Nationale Viering van de bevrijding en het vieren van Vrijheid vindt plaats in Overijssel, in Zwolle. We kunnen weer volop carnaval vieren met stadsprins Libra en zijn Gevolg en natuurlijk al die andere prachtige evenementen in de stad. Zoals bijvoorbeeld de start van het landelijke HomeSportEvents (voor de Ronald McDonaldhuizen). En ook vieren we in 2023 dat we 175 jaar in het bezit zijn van een Grondwet, dankzij de Zwolse staatsman Thorbecke.

Laten we er samen met elkaar een goed, warm en betrokken jaar van maken. Met vele mooie en inspirerende ontmoetingen.

Ik wens u een heel gelukkig, gezond en fijn nieuw jaar… in Hartstad Zwolle!”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)