Hervormd Weeshuis helpt dertig Zwolse basisscholen aan groen schoolplein

Foto van auteur

Schoolplein van Geert Groteschool is in 2021 vergroend
Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft van 2012 tot 2023 financieel bijgedragen aan ruim dertig Zwolse basisscholen die hun schoolplein vergroend hebben met natuurlijke speelelementen.

Zo’n vergroend schoolplein brengt onder andere school- én buurtkinderen dichter bij de natuur en kinderen worden gestimuleerd om meer te bewegen. Meer dan de helft van de Zwolse basisscholen heeft in het laatste decennium een subsidie ontvangen voor de herinrichting van hun schoolplein. Het vermogensfonds van het Weeshuis heeft hieraan ruim 150.000 euro besteed. Duizenden kinderen hebben inmiddels geprofiteerd van een natuurlijker speelomgeving.

Het bestuur van het vermogensfonds richt vanaf dit jaar de aandacht meer op andere projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen. Ze hebben in het bijzonder oog voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede en daardoor minder mogelijkheden hebben om dezelfde dingen te doen als hun leeftijdsgenoten. Het gaat bijvoorbeeld om (gezins)vakanties of het sinterklaasfeest.

Naast deze groep kinderen en jongeren helpt het Weeshuis ook bij de financiële lasten voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke hindernissen. Al sinds de oprichting is het Weeshuis er ook voor verenigingen die een activiteit of materialen niet zelf kunnen financieren en initiatieven die kinderen cultureel voeden of kinderen begeleiden bij geloofs- en zingevingsvragen. Ook wijkinitiatieven die ervoor zorgen dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien worden gesteund.

Stichting Het Hervormd Weeshuis is een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. De giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken.