Omstreden omroep RTV Focus komt niet opdagen in rechtbank, financiële warboel steeds groter

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De in opspraak geraakte lokale omroep RTV Focus was dinsdag de grote afwezige in de Zwolse rechtbank. De omroep is gedagvaard door Persbureau Noord-Nederland (PNN). Vorig jaar december beëindigde het persbureau de samenwerking met RTV Focus omdat de rekeningen niet werden betaald. RTV Focus had tot vanochtend tien uur de tijd om schriftelijk verweer te voeren of om in persoon te verschijnen in de Zwolse rechtbank.

Voor de kantonrechter was het een korte zitting. Ze constateerde dat er niemand was verschenen, zij gaat zich beraden over het vervolg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een verstekvonnis. De omroep zal dan de hoofdsom van honderden euro’s moeten betalen aan het persbureau en alle bijkomende kosten die gepaard gaan met de gerechtelijke procedure. De kosten voor de omroep kunnen dan oplopen richting de tweeduizend euro.

Als de rechter PNN in het gelijk stelt kunnen zij beslag laten leggen op de inkomsten, bankrekeningen of inboedel van de omroep. RTV Focus ontvangt subsidie vanuit het gemeentefonds sinds het najaar van 2020. Tot op heden ontving RTV Focus een bedrag van meer dan 176.000 euro aan subsidie.

Het persbureau leverde tot december vorig jaar al het incidentennieuws kant-en-klaar aan bij de omroep. Een fotograaf van PNN ging na een persalarm op pad naar branden, ongevallen, overvallen en andere incidenten in de stad. Een redacteur van het persbureau ging gelijktijdig aan de slag om informatie te verzamelen en schreef vervolgens een artikel. De tekst en de bijbehorende foto’s werden dan naar RTV Focus verzonden. De aangeleverde content werd ongewijzigd gepubliceerd door RTV Focus op haar website en socialmediakanalen.

Nadat de omroep de erkenning als leerbedrijf kwijtraakte, stagneerde het nieuwsaanbod flink. Voor die tijd verzorgden stagiaires het grootste deel van het nieuws. In een evaluatierapport dat onlangs verscheen staat onder meer dat de stagelopers als extra handjes werden beschouwd. De omroep kon niet zonder. Ook valt er te lezen dat de stagiaires werden ingezet als een soort onbetaalde ZZP’ers. Desondanks verscheen er nog wel nieuws op de website van RTV Focus, voornamelijk het zogeheten 112-nieuws dat aangeleverd werd door PNN. Het leidde onder meer op Twitter tot kritiek. RTV Focus werd op het berichtenplatform honend de omroep van de gevallen fietsers genoemd.

Het persbureau is niet de enige partij die geld wil zien van RTV Focus. De gemeente Zwolle is al geruime tijd op de hoogte dat RTV Focus de afgelopen twee jaar onregelmatig de huur betaalt aan de Stadkamer. De gemeente en Stadkamer voeren al jaren gesprekken met de omroep over de huurachterstand. Omdat dit niet geleid heeft tot verbetering besloot de gemeente afgelopen maand om het op te vatten als een ernstig signaal van financiële problemen bij RTV Focus. De Stadkamer beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen.

Het heeft er nu alle schijn van dat het water tot aan de lippen staat bij de lokale omroep. In de regel komen zakelijke schulden van enkele honderden euro’s niet voor de rechter. Om een forse verhoging van de schuld te voorkomen wordt de factuur voldaan om een dreigende rechtszaak af te wenden. Als het zou gaan om een onjuiste of onterechte factuur wordt normaal gesproken verweer gevoerd om de vordering te betwisten.

De eigenaar van het persbureau geeft aan niet inhoudelijk op de kwestie in te willen gaan zolang de zaak nog onder de rechter is. RTV Focus is onbereikbaar voor een reactie.