Gerard Mostert ontvangt zilveren Erepenning van Zwolle

Foto van auteur

Gerard Mostert (78) ontving vandaag uit handen van burgemeester Meijer de zilveren Erepenning van Zwolle. De uitreiking vond plaats voorafgaand aan de prijsuitreiking groenste stad en groenste dorp van Nederland in het Ecodrome. De heer Mostert kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet en betekenis voor het Zwolse groen. Mostert staat in feite aan de basis van het huidige groenbeleid van de stad. Het goud dat Zwolle in 2006 heeft gewonnen bij de Europese groencompetitie Entente Florale is dan ook mede een erkenning van zijn verdiensten. De heer Mostert is al Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Gerard Mostert heeft lange tijd voor de gemeente gewerkt als hoofd van de afdeling Plantsoenen. Met zijn visie op natuur en milieu heeft hij pionierswerk verricht voor de ontwikkeling van de groene vingerstructuur van ‘Blauwvingerstad’ Zwolle. De Groene Vingers zijn de groene longen van Zwolle, de zuurstof voor de stad. Het zijn lange groene corridors, ´vingers´, die de stad en inwoners verbinden met het omringende groen van het buitengebied.

Onder leiding van Mostert heeft Zwolle een voorbeeldfunctie in het ecologisch groenbeheer gekregen. Zo gebruikt de gemeente sinds de jaren zeventig geen chemische bestrijdingsmiddelen. ´De bermen van Mostert´ zijn inmiddels een begrip: de Zwolse bermen worden ecologisch beheerd en krijgen zo een bloemrijke kruidachtige begroeiing.

Daarnaast heeft Mostert het verantwoord beheer van groen en milieu als maatschappelijk belang op de kaart gezet, bijvoorbeeld door milieu- en natuureducatie. Vanaf de jaren zestig heeft hij er voor gezorgd dat er wijkboerderijen kwamen, net als school- en jeugdtuinen en het centrum voor milieueducatie Nooterhof. Nog steeds houdt de heer Mostert zich bezig met groen. Zo is hij bestuurlijk actief voor Stichting Zwolle Groenstad. Daarnaast zet hij zich landelijk in om “groen” toegankelijk te maken voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)