Els van Grol nieuwe secretaris-directeur waterschap

Foto van auteur

Els van Grol
Foto: WDODelta

Els van Grol (54) wordt per 1 oktober de nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het algemeen bestuur stemde tijdens de algemene bestuursvergadering unaniem in met haar benoeming.

Van Grol heeft een behoorlijke staat van dienst in de waterwereld. Zo werkte ze als directeur voor de projecten Sterke Lekdijk binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht.

Tevens was ze plaatsvervangend secretaris-directeur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vervulde ze diverse functies bij Rijkswaterstaat, waaronder directeur in Noord-Nederland. Tot voor kort was ze directeur Winning & Zuivering bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Foto 1
Els van Grol - Foto: WDODelta
Els van Grol
Foto: WDODelta

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)