Emigraria 2007

Foto van auteur

Op woensdag 24 januari a.s. om 14.00 uur opent de beurs Emigraria 2007. Deze emigratiebeurs voor de land- en tuinbouw vindt op 24 en 25 januari a.s. plaats in de IJsselhallen te Zwolle. De beurs, bedoeld voor ondernemers in de land- en tuinbouw,  staat geheel in het teken van een zorgvuldige voorbereiding van emigratie en semigratie.

Welke landen genoten de voorkeur? Waar liggen de toekomst kansen? Waar voelt men zich het beste thuis? Welke factoren maken een emigratie succesvol? Dat is het onderwerp van een diepgaande studie met betrekking tot het emigreren, verricht in samenwerking met Ineke Borgman van ALV Immobiliën uit Duitsland. De uitkomsten van dit onderzoek worden bij de opening van de beurs gepresenteerd. Gekeken is onder andere naar de ervaringen van emigranten tijdens de eerste weken in een nieuw land, de inburgering, vrijetijdsbesteding, cultuur, levensstijl, het ondernemerschap, kapitaal en het contact met Nederland. Op basis van bovenstaande factoren wordt een aantal aanbevelingen gedaan, waar potentiële emigranten hun voordeel mee kunnen doen. Ineke Borgman zal het verhaal presenteren bij aanvang van de inloopsymposia van Emigraria. Die inloopsymposia van steeds een ander land met wisselende onderwerpen, geven de bezoekers belangrijke praktische informatie en zijn daardoor populair op de beurs.

Nederlandse ondernemers trokken en trekken naar alle hoeken van de wereld om daar met hun kunde en kennis een tweede bedrijf te starten of een nieuwe uitdaging voor het hele gezin.

Ondernemers die deze uitdaging zoeken en aan willen gaan zijn gasten voor Emigraria bij uitstek.

Uit CBS cijfers blijkt dat een derde van alle emigranten binnen tien jaar terug is. Bij de agrarische emigranten ligt dat percentage beduidend lager. De meeste agrarische ondernemers die vertrekken gaan met een positieve instelling naar het nieuwe land toe en zijn vaak succesvol.

Het succes van de emigratie hangt voor een groot gedeelte af van deskundige begeleiding voor, tijdens en na de verhuizing. Daarop kunnen de bezoekers een antwoord vinden op deze specifieke beurs.

Emigraria is van 14. 00 uur tot 22.00 uur op woensdag 24 januari en donderdag 25 januari in de IJsselhallen te Zwolle aan de Rieteweg 4. Meer informatie over de beurs is te vinden op www.emigraria.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)