Prijs voor Communities that Care Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Hoe gaat het eigenlijk met jou? Dat is een van de vragen die Rosan Onderwater heeft beantwoord uit de vragenlijst van het jeugdonderzoek dat de gemeente Zwolle heeft gehouden onder 8000 jongeren. Deelnemers aan het onderzoek maakten kans op een spelcomputer. De 13-jarige Rosan is de gelukkige, want zij kreeg uit handen van wethouder Erik Dannenberg een spelcomputer.

19-08-2009_danneberg_geeft_kado_3.jpg

Ruim 1800 jongeren van 12 tot en met 17 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. De gemeente Zwolle wil met het onderzoek inzicht krijgen hoe het met de jeugd gaat in Zwolle, thuis, op school en in de wijk en hoe de gemeentelijke maatregelen en activiteiten voor jongeren in de praktijk uitpakt. Onderwerpen in het onderzoek zijn ondermeer alcohol- en drugsgebruik, criminaliteit, schoolverzuim en de ontwikkeling van jongeren op het gebied van de taal en sociale vaardigheden. Op basis van de resultaten uit het onderzoek treft de gemeente maatregelen om het welzijn van jongeren in Zwolle te verbeteren en risicofactoren te verminderen. De resultaten uit het onderzoek zijn in het najaar bekend.

Succesvolle methodiekDe DSP-groep voor Onderzoek, Advies en Management voert dit onderzoek samen met de gemeente uit. De onderzoeksmethode is gebaseerd op de aanpak Communities that Cares (CtC), die succesvol is toegepast in de Verenigde Staten. Deze aanpak is gebaseerd op een model van risico- en beschermende factoren, dat probleemgedrag en maatschappelijke uitval bij jongeren kan voorspellen. Een van de methodes daarbij is om de groepen jongeren per wijk of buurt te clusteren. Op die manier kan het onderzoek wijkgerichte maatregelen, plannen en programma´s opleveren.

19-08-2009_danneberg_geeft_kado_1.jpg

In Zwolle Zuid is de afgelopen jaren met de CtC-methodiek gewerkt door organisaties in de wijk, zoals jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en welzijnsorganisatie. Uit het jeugdonderzoek moet blijken of deze methode ook in Zwolle succesvol is.

19-08-2009_danneberg_geeft_kado_2.jpg

De organisatie CtC Zwolle-Zuid bestaat uit een stuurgroep en een preventieteam, de gemeente Zwolle is projectleider. Partners van CtC in de wijk zijn:

 • Maatschappelijk werk: De Kern
 • Politie
 • Consultatiebureau alcohol en drugs: CAD
 • Gemeente Zwolle
 • Jongerenwerk: Travers
 • GGD
 • Icare.

Scholierenonderzoek
In Zwolle-Zuid heeft twee keer een scholierenonderzoek plaatsgevonden, de laatste in 2004.
Risico- en beschermende factoren die uit het scholierenonderzoek naar voren komen, zijn:

Risicofactoren in Zwolle-Zuid:

 • Gebrek aan organisatie en weinig binding met de wijk;
 • Vroeg begin van het probleemgedrag, en
 • Problemen met ‘gezinsmanagement’.

Beschermende factoren in Zwolle-Zuid:

 • Normen
 • Kansen
 • Vaardigheden
 • Erkenning.

Stedelijk jeugdbeleid
In de nieuwe jeugdnotitie ‘Jong in Zwolle’ worden onderdelen van CtC ingezet in het stedelijk jeugdbeleid in Zwolle. Zo is er een stedelijk CtC-onderzoek geweest en wordt in Zwolle gebruik gemaakt van het model van risico- en beschermende factoren en gewerkt met de vier domeinen: gezin, school, wijk en jeugd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)