Bijzondere cursus voor 55-plussers in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Mensen in de ‘derde levensfase’ helpen de balans op te maken. Dat is het doel van de cursus ‘De verhalen die we leven’. Dimence afdeling Preventie, locatie Roelenweg Zwolle en de Universiteit Twente zoeken 55-plussers die mee willen doen aan deze cursus, en aan een onderzoek naar de effecten ervan. Want waarschijnlijk heeft deelname aan de cursus een positief effect op de gezondheid.

De cursus is gericht op 55-plussers die behoefte hebben ‘op verhaal te komen’, om hun leven vervolgens nieuwe kleur te geven. Bijvoorbeeld omdat zij last hebben van somberheid of spanningen. In groepjes van zes gaan zij onder deskundige begeleiding aan de slag met hun levenslopen. Thuis beantwoorden zij vragen over verschillende perioden in hun leven. In de groep worden de ervaringen uitgewisseld. De deelnemers staan stil bij de ontwikkelingen die ze hebben doorgemaakt. Daarbij gaan ze op zoek naar wat ze eigenlijk belangrijk vinden in hun leven, en naar hun meest waardevolle ervaringen. Dat helpt hen om tot een samenhangend levensverhaal te komen. En dat is belangrijk, want mensen met een samenhangend levensverhaal voelen zich meestal beter.

Ook hebben ze het gevoel dat ze de regie over hun leven in handen hebben. Verder kan het overdenken van het eigen leven helpen bij het alsnog verwerken van verlieservaringen, conflicten of schuldgevoelens. De cursus is gericht op mensen in de ‘derde levensfase’. Die levenfase volgt op een aantal belangrijke overgangen, die veel mensen vanaf hun 55e meemaken. De derde levensfase begint rond het zestigste levensjaar, en loopt tot de laatste levensjaren. Tijdens deze relatief lange fase zijn de meest mensen nog gezond, en hebben zij veel tijd om zich verder te ontwikkelen en nuttig te maken. De meeste mensen gaat dat goed af, maar een deel heeft er meer moeite mee. Eerder onderzoek toonde al aan, dat deelname aan de cursus ‘De verhalen die we leven’ de klachten doet verminderen. Het huidige onderzoek bekijkt, of deelname aan de cursus ook de algehele gezondheid van deze ouderen verbetert. Naar verwachting zal in 2040 ongeveer 25% van de bevolking 65 jaar of ouder zijn (Rapport Themacommissie ouderenbeleid, 2005). De derde levensfase wordt dus steeds belangrijker. Zie www.deverhalendieweleven.nl voor meer informatie Informatie en aanmelding: Cursuscentrum Preventie, Dimence, telefoonnummer (038) 426 9 522 of via e-mail: preventie.westoverijssel@dimence.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)