Erfgoedpijs 2009 voor Muziektent Assendorp

Foto van auteur

Zwolle – Jan Stavenuiter heeft vrijdagmiddag namens de werkgroep Renovatie Muziektent de Erfgoedprijs Zwolle – Kampen in ontvangst genomen. Andere genomineerden voor de prijs waren het Spinhuis en een monumentaal pand aan de Koestraat 10.

 11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_2.jpg
Jan Stavenuiter wordt gefeliciteerd door wethouder Janco Cnossen… 

De prijs is een gezamenlijk initiatief van de beide gemeentes. Elk jaar kennen de beide netwerksteden de onderscheiding toe aan een project waarin op aansprekende wijze is zorggedragen voor beheer, restauratie en instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed. De manier waarop de muziektent is aangepakt voldoet zonder meer aan die voorwaarden. Bovendien wordt in de jurybeoordeling aangegeven dat de restauratie ook heeft gezorgd voor meer toegankelijkheid, een betere uitstraling voor de hele omgeving en passend hergebruik. Bijzonder is dat het project ook is voortgekomen uit de sociale samenhang in Assendorp, en heeft gezorgd voor extra cohesie in de stad. Met een krap budget, subsidies en de inzet van diverse vrijwilligers en sponsoren is de renovatie van de muziektent uit 1950 uitgevoerd. Tientallen Zwolse projecten zijn door de teams monumentenzorg van Zwolle en Kampen beoordeeld. De Erfgoedprijs, waaraan een geldbedrag van duizend euro is verbonden, wordt het ene jaar in Kampen uitgereikt.

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_4.jpg

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_5.jpg

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_6.jpg 
Stadsdichter Alet Boukes draagt het gedicht ‘Erfgoedprijs’ voor…

Erfgoedprijs 

laat maar
klinken de tonen
en hef maar het glas
want de tent op dit plein
is niet meer wat hij was 

Assendorp, als een dorp
zo vertrouwd, eigen aard
er zit muziek in een wijk
die haar erfgoed bewaart 

deze wijk heeft een hart
kent de daad bij het woord
als er handen ineen slaan
is er toekomst die gloort
 
veelkleurig, vol klanken
waar gezellig regeert
hernieuwd is de plek
waar het samen centreert 

in dit dorp in de stad
is de tent, het bewijs
van het eendracht is kracht
en daarom ook die prijs.    

©2009 Alet Boukes, stadsdichter Zwolle 

Vanuit het experiment Wijkbudgetten is de muziektent het afgelopen jaar opgeknapt geweest. Verder kwam het beheer en onderhoud van de tent in handen van de Stichting Assendorper Zaken. Bij de renovatie waren veel vrijwilligers betrokken en is ook een kleed- en bergruimte gemaakt onder de muziektent. De muziektent heeft een belangrijke functie in de wijk. En het project is een voorbeeld van saamhorigheid in de wijk. De muziektent is een gemeentelijk monument en blijft in eigendom van de gemeente. Het beheer en dagelijks onderhoud werd middels een overeenkomst overgedragen aan de stichting. De stichting dekt met een bedrag van € 1.000 per jaar het dagelijks onderhoud, en de kosten van vastrecht voor de energievoorziening. Het groot en buitengewoon onderhoud blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle.

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_7.jpg

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_3.jpg

11-09-2009_erfschapsprijs_muziektent_assendorp_1.jpg

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)