Voorstel Raadswerkgroep Dierenwelzijn

Foto van auteur

De Raadsbrief inzake ‘Dieren in het Circus’ staat maandag op de agenda van de commissie Bestuur van de gemeente Zwolle. Verder wordt op dit moment door Wethouder van Dooremolen gewerkt aan een inventarisatie en bundeling van het bestaande dierenwelzijnsbeleid in Zwolle, in lijn van de motie die op initiatief van Swollwacht door de raad is aangenomen bij de begrotingsbehandeling.

In den lande is momenteel veel te doen over Dierenwelzijnsbeleid. Het onderwerp staat terecht toenemend in de belangstelling en op de agenda’s van Kamer, provincies en gemeenten. “En er zijn veel ontwikkelingen, ideeen en initiatieven op dit belangrijke terrein”, zeggen de fracties van Swollwacht en GL/DG in Zwolle. Bij de fracties bestaat sterk de behoefte om actief te gaan werken aan het ontwikkelen van Zwols Dierenwelzijnsbeleid. Zij stellen dan ook voor een Raadswerkgroep Dierenwelzijn in te stellen, die samen met wethouder en andere instanties-  cq ambtenaren het dierenwelzijnsbeleid verder vorm gaat geven.Wat Swollwacht en GL/DG betreft zijn alle partijen daar dan in vertegenwoordigd.

Tot de taken van de raadswerkgroep kan onder andere behoren:  het in kaart brengen wat er lokaal, en breed gezien in den lande speelt. En het ondersteunen van de wethouder/ het ambtelijk apparaat met, en richting aan te geven bij,  het ontwikkelen van het Zwolse Dierenwelzijnsbeleid. De initiatiefnemers vragen maandag de leden van de gemeenteraad om een reactie.