Windesheim start met ‘Bèta Pabo’ in september

Foto van auteur

Met de start van een bèta Pabo reageert de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op de behoefte in het basisonderwijs aan leerkrachten met voldoende technische kennis. Het ministerie van OCW streeft ernaar dat techniek in de toekomst een vaste plek op basisscholen krijgt. Een logisch gevolg is dat de lerarenopleiding hierop inspeelt.

Het idee om met een bèta Pabo te starten is het logische gevolg op de hulpvragen die de School of Engineering & Design van basisscholen kreeg. Het ministerie van Onderwijs, technische bedrijfstakken en de vakbeweging hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om techniek een structurele plek te geven in het basisonderwijs, maar het bleek dat niet alle juffen en meesters hier invulling aan kunnen geven. Daarnaast laait de discussie regelmatig op of mensen in het onderwijs nog wel in staat zijn om een rekensom te maken. Voor Windesheim is dit aanleiding genoeg om de krachten vanuit de verschillende disciplines te bundelen en met een bèta Pabo te starten. De technische opleidingen zullen een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwijs.

Een student op Windesheim heeft de ruimte om zelf richting te geven aan zijn studie. Dankzij het major/minor model kunnen studenten eigen accenten leggen. Met de nieuwe opleiding is het voor pabo-studenten vanaf september dus ook mogelijk om een groot deel van hun opleiding in te vullen met bètavakken. ‘Mensen denken hierbij in eerste instantie vooral aan rekenen, maar er zijn inmiddels zoveel leuke vormen om kinderen kennis bij te brengen over wis- en natuurkunde’ stelt Ineke van der Wal. Zij is directeur van de School of Engineering & Design en is samen met Maarten Westerduin, manager Pabo, initiatiefnemer voor de bèta Pabo. Zij hebben het afgelopen jaar al verschillende basisscholen geholpen met de invulling van Verbreding Techniek Basisonderwijs, een programma in opdracht van het ministerie van OCW. Het begrip ‘zwaartekracht’ kun je heel plastisch proberen uit te leggen, maar kinderen leren het ook door raketten af te schieten. Die komen immers ook weer naar beneden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Windesheim start met ‘Bèta Pabo’ in september”

  1. De tekst lezend, vraag ik me (ondanks de zogenaamde uitleg) nog steeds af waarom het vak niet opgenomen wordt in de hele opleiding? Het lijkt me de uitgelezen kans om studenten meer met techniek bezig te laten zijn en dus ook beter voor hun toekomstige leerlingen in het basisonderwijs!
    Dat ze dan weer wiskunde willen geven, ben ik weer geen voorstander van: laat hen eerst de basisvaardigheden aan de kids leren, voor hen andere vakken (meestal nog niet goed ook) wordt aangeleerd…
    Ik denk dat er heel wat ellende wordt voorkomen door eerst de basisvaardigheden als spellen en rekenen te leren namelijk…

Reacties zijn gesloten.