Waterbodemonderzoek in deel stadsgracht

Foto van auteur

Binnenkort start de gemeente Zwolle een waterbodemonderzoek in de Stadswateren. Het onderzoek is bedoeld om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de bodem en of er eventuele verontreinigingen zijn. Daartoe zullen monsters genomen worden van de sliblaag. Het onderzoek start op 19 februari en zal duren tot en met 23 februari 2007. Bewoners van woonschepen en vervoerders over het water ondervinden van de werkzaamheden geen hinder.

De bodemmonsters worden in een laboratorium geanalyseerd op verontreinigende stoffen. Verder wordt vastgesteld wat de omvang en de verspreiding van een eventuele verontreiniging is. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het Waterschap Groot Salland en wordt uitgevoerd door ingenieursbureau TAUW uit Deventer. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de Gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland besluiten wat het verdere traject zal zijn.

De monsters worden genomen in het zuidelijk deel van de stadsgracht. Concreet is dat het deel tussen de passantenhaven Holtenbroek en de Hofvlietbrug, de Nieuwe Vecht vanaf de Turfmarkt tot de molen de Passiebloem en het Almeloos Kanaal vanaf de Turfmarkt tot aan de Zuidbroeklaan, Zuidbroekbrug.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)