Ontwerpbestemmingsplan Schellerdriehoek ter inzage

Foto van auteur

Zwolle – Het gebied Schellerdriehoek gaat ingericht worden als park. De huidige agrarische functie maakt plaats voor een parkachtig gebied met verschillende (groen) functies dat openbaar toegankelijk is.

Omwonenden en buurtbewoners zijn bij de ontwerp- en inrichtingsfase betrokken. Om het plan planologisch mogelijk te maken heeft het college vandaag het ontwerpbestemmingsplan Park Schellerdriehoek vastgesteld. Dit plan ligt binnenkort zes weken ter inzage.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)