Forse subsidie voor De Herberg

Foto van auteur

De RIBW Zwolle ontvangt nog dit jaar een subsidie van ruim 158.000 euro voor 15 plaatsen nachtopvang op de tijdelijke locatie achter de WRZV-hallen. Dit voorstel legt het college binnenkort voor aan de gemeenteraad. Met de start van de Herberg aan de Nijverheidstraat wordt de subsidie voor de opvang op de tijdelijke locatie beëindigd.

Met de RIBW worden heldere afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Het college maakt daarin afspraken over de gemiddelde verblijfsduur, de bezettingsgraad en de samenwerking met andere instellingen die een bijdrage leveren in de zorg voor dak- en thuislozen. Wethouder Dannenberg vindt daarnaast de gemaakte afspraken over de wijze van verantwoording van groot belang: “De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het organiseren van het juiste hulpaanbod voor deze kwetsbare groep inwoners. Wij moeten daarom goed op de hoogte zijn wat er speelt in de opvang. Met de RIBW zijn nu duidelijke afspraken gemaakt over de informatie die zij zullen leveren over de dak- en thuislozen die bij de Herberg verblijven.”

Met de initiatiefnemers van de Herberg wordt op dit moment overlegd om overeenstemming te krijgen over onder meer een incidentele bijdrage van de gemeente aan de nieuwbouw. Ook wordt nog gesproken over inpassing van het nieuwe gebouw in het nog definitief vast te stellen stedenbouwkundig programma van eisen voor het gebied. Als de partijen een akkoord hebben bereikt over deze onderwerpen, worden de afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst.

De initiatiefnemers willen zich verenigen in de stichting De Herberg. Beoogd bestuurders zijn vertegenwoordigers van de Zwolse corporaties, iemand van een regionale corporatie en een vertegenwoordiger van de RIBW Zwolle.

De opvang van de Herberg bestaat uit drie delen: voorportaal, nachtopvang en sociaal pension. In principe kan iedereen terecht in het voorportaal. De hulpverlening is hier beperkt en gericht op doorstroom naar een plek waar wel hulp wordt geboden. In de nachtopvang kunnen mensen terecht die gemotiveerd zijn om hulp te aanvaarden. Ook deze vorm van opvang kent een lage drempel en is gericht op doorstroom. Personen die al in staat zijn meer zelfstandig te functioneren kunnen terecht in het sociaal pension.