Geschiedenis Werkeren zichtbaar in archeologisch kunstwerk

Foto van auteur

Provincie Overijssel ondersteunt plannen van de gemeente Zwolle voor het behoud van havezate Werkeren. Gedeputeerde Kristen van Overijssel overhandigt vrijdag een cheque van € 135.000,00 aan Wethouder Cnossen van Zwolle. Het geld is bedoeld als ondersteuning om de geschiedenis van de eeuwenoude havenzate Werkeren zichtbaar te maken in de woonwijk Werkeren. 

Werkeren ligt in het nieuwe Stadshagen en is een bijzondere plek voor Zwolle. De geschiedenis van het oude Werkeren gaat terug tot in de 13e eeuw. Voordat in de nieuwe woonwijk werd gebouwd heeft stadsarcheoloog Hemmy Clevis opgravingen in de bodem gedaan. Hierdoor is veel over de geschiedenis van Werkeren bekend. De havezate Werkeren werd bewoond door de familie Van Ittersum en later door de Bentincks. Het kasteel was op zijn mooist rond de 17e en 18e  eeuw. Daarna raakte de havezate in verval en werd vergeten.

Historische plek in Overijssel:

Het terrein van de havezate wordt daarom niet met woningen bebouwd, maar ingericht als archeologisch monument. Op het kasteelterrein wordt de oude omlijning van kasteel Werkeren aangegeven. Daarbinnen krijgt het geheugentheater van beeldend kunstenaar Ben Raaijman een prominente plaats. In het geheugentheater worden archeologische vondsten, die bij opgravingen in Werkeren zijn gevonden, getoond. De provincie Overijssel is enthousiast over dit plan waarin cultuurhistorie en kunst worden gecombineerd met ruimtelijke ordening. Het is een goed voorbeeld van het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De provincie heeft daarom € 135.000,00 beschikbaar gesteld.