Integratieraad zoekt nieuwe leden

Foto van auteur

De Integratieraad in de gemeente Zwolle is op zoek naar nieuwe leden. Wegens vertrek kent de Integratieraad op dit moment vier vacatures. Het lidmaatschap van de Integratieraad staat open voor zowel allochtone als autochtone inwoners van Zwolle.

De Integratieraad adviseert het college van B&W over aangelegenheden op het terrein van inburgering- en integratiebeleid. De Integratieraad vergadert maandelijks. Van de kandidaten wordt gevraagd, dat zij op bestuurlijk niveau een bijdrage kunnen leveren aan de adviesfunctie van de Integratieraad. Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren vóór 27 maart.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.integratieraadzwolle.nl of contact opnemen met de secretaris de heer G. Schrijver (038)- 4216050.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)