SP Zwolle wil beter monumenten beleid

Foto van auteur

  

De SP fractie in Zwolle komt in de raadsvergadering van maandag 12 maart met een initiatiefvoorstel om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming rondom monumenten.Nu gebeurd dat alleen door de gemeente  volgens de SP is er in het verleden te veel gesloopt zonder dat de burger er wat tegen doen kon ,als voorbeeld noemen zij het Gouverneurshuis dat ooit bij het kerkbrugje stond

De indieners van dit initiatiefvoorstel stellen daarom voor, om een nieuwe methode toe te passen als het gaat om een vernieuwd Monumenten Inventarisatie Project.”Uiteraard is het van belang om deskundigen een oordeel te laten vellen over de panden in onze mooie stad. Maar waarom zouden wij niet ook onze burgers de kans geven om mee te denken en mee te beslissen? Wij denken daarbij niet alleen aan de normen die worden gesteld voor monumenten, maar om ALLE panden in de stad. Dus ook nieuwere panden, waarvan wij gezamenlijk vinden dat zij behouden dienen te blijven of niet zomaar mogen worden gesloopt.  ” aldus de SP.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)