GL/DG wil aantal orgaandonoren in Zwolle verhogen

Foto van auteur

Maandag heeft minister Klink het materiaal van de NIGZ-campagne om meer mensen te bewegen om zich als orgaandonor te laten registreren afgekeurd. De fractie van GroenLinks De Groenen vindt dit jammer en wacht de antwoorden op de vragen van de GroenLinks-fractie in de Tweede kamer af welk beweegredenen de minister hiervoor heeft en welke alternatieven hij ziet.

De situatie heeft de plaatselijke fractie GL.DG weer eens aan het denken gezet hoe we in Zwolle tot meer geregistreerde orgaandonoren kunnen komen. “We weten, het is geen gemakkelijk onderwerp, voor niemand. Toch willen wij in het belang van de hele bevolking hier zakelijk naar kijken. Wij constateren dat er nog steeds een groot tekort aan orgaandonoren is in ons land”, zegt de fractie. Van de mensen die bereikt zijn via campagnes wil ongeveer de helft zich laten registreren als donor. Naar schatting wordt echter slechts de helft van de potentiële donoren op dit moment bereikt. Het aantal potentiële donoren zou in theorie dus kunnen verdubbelen. In België is iedereen in principe orgaandonor, tenzij hij daar bezwaar tegen heeft gemaakt. In Nederland is deze stap nog niet gezet. “Het is dus van belang om zoveel mogelijk mensen te benaderen. De gemeente speelt hier een belangrijke rol in”, aldus de groene fractie.

De gemeente Zwolle staat op de lijst van gemeenten die de folder “Paspoort/ID-kaart geregeld, En uw donorkeuze?” verstrekken. “Deze folder ligt inderdaad op de balie bij burgerzaken, maar als argeloze bezoeker moet je oog daar toevallig op vallen. Wij vinden een meer actieve rol van de gemeente hierin gewenst. Tijdens een proef bij andere gemeentes is gebleken dat de meeste mensen reageren op een oproep tot donorregistratie als zij de folder thuis meegestuurd krijgen in een brief over het verlopen van de geldigheidsduur van een document.  6,5 % van de mensen reageert dan, terwijl dit aantal aanmerkelijk lager is als de folder minder actief verstrekt wordt.  In de gemeente Zwolle is sprake van een weinig actieve verstrekking van de folder.”

De fractie van GL/DG heeft de volgende vragen aan het college in Zwolle:

1.        Onderschrijft u net als wij het belang van veel orgaandonoren?

2.        Bent u bereid om aan alle burgers die een brief ontvangen over het verlopen van paspoort of ID-bewijs een folder mee te sturen?

3.        Bent u bereid om baliemedewerkers, voor wie het misschien ook moeilijk kan zijn om het onderwerp aan te roeren, goed toe te rusten om de folder over donorregistratie uit te reiken?

4.        Ziet u nog andere mogelijkheden om het aantal potentiële orgaandonoren in Zwolle te verhogen?

Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen

Anneke Nusselder