Inloopavond ‘Ruimte voor de rivier’

Foto van auteur

Dinsdag 13 maart 2007 is er een inloopavond voor Zwolse burgers van 18:30 tot 21:00 uur over de plannen met betrekking tot het landelijke project ruimte voor de rivier.  De plannen in Zwolle richten zich met name op de gebieden die direct aan de IJssel liggen. Het gaat hierbij om de dijkverlegging in Westenholte en de uiterwaardvergraving in het gebied Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. De inloopavond is in het restaurant in het Engelse Werk te Zwolle alwaar diverse deskundigen van provincie en gemeente uitleg geven.

Gemeente, provincie en ook bewoners zijn al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden voor Westenholte en Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Nu ligt er een plan dat de voorkeur heeft van deskundigen en bewoners: het zogeheten voorkeursalternatief. Het is nodig om plannen te maken om rivierwater op te vangen. Door de verandering van het klimaat krijgt Nederland binnen enkele jaren te maken met meer regen- en rivierwater. Overal in Nederland worden daarom nu plannen gemaakt om meer water op te kunnen vangen.

De bestuurders van provincie, de gemeente en Waterschap Groot Salland bespreken nu het voorkeursalternatief. Als zij de plannen goedkeuren, gaat het door naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naar verwachting gaat rond 2010 de eerste schop de grond in.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.ruimtevoordeijssel.zwolle.nl en www.ruimtevoordeijssel.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)