Infoavond over veranderingen in financiering van zorg

Foto van auteur

PhiladelphiaSupport, een onafhankelijke vereniging van ouders van kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, organiseert in samenwerking met MEE IJsseloevers en de RFvO IJssel-Vecht op donderdag 10 mei 2007 in Zwolle een informatieavond over veranderingen in de financiering van zorg. Het accent zal liggen op zorgzwaartebekostiging. Vooral mensen die in een AWBZ instelling wonen met een indicatie verblijf gaat er veel veranderen. Met ingang van 1 januari 2008 wordt daar nl. de zogenaamde zorgzwaartebekostiging van kracht. In de instellingen is men nu al druk bezig met de voorbereidingen. Mensen in instellingen hebben daar nu al mee te maken.

De werkwijze van zorgaanbieders en verzekeraars zal gaan veranderen. Het is de bedoeling dat met het nieuwe financieringssysteem iedereen straks precies die zorg krijgt die nodig is. Niet meer en niet minder. Bovendien wordt de positie van de cliënt die in een AWBZ instelling woont sterker. In het nieuwe systeem is zijn zorgvraag het uitgangspunt. De zorgovereenkomst en het zorgplan gaan een belangrijke rol spelen. De cliënt of zijn belangenbehartiger kan zelf gaan onderhandelen. Tijdens de thema-avond gaat het om de centrale vraag: ‘Hoe krijg ik de zorg die bij mijn zoon/dochter broer/zus past?’

PhiladelphiaSupport kijkt samen met u naar

–        de indicatiestelling

–        de mogelijkheden van een persoonsgeboden budget PGB

–        wat is zorg in natura?

–        de zorgzwaartebekostiging 

         –        wat zijn de verschillen met zoals het nu gaat?

         –        wat zijn de overeenkomsten?

         –        wat verandert er in 2007/2008 voor mensen die in een instelling wonen?

 

Locatie: Dienstencentrum de Terp, Radewijnstraat nr. 1, 8022 BG Zwolle.

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Informatie: Jonnie Bosch, regioconsulent Noord

PhiladelphiaSupport

Jacob Catsstraat 461

8265 XW Kampen

t 038 331 05 56 of 06 51 55 95 40

noord@philadelphiasupport.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)