Veerezon krijgt keurmerk Brede School

Foto van auteur

Zwolle – Basisschool Veerezon aan de Oude Wetering in Stadshagen heeft woensdagmorgen het keurmerk Brede School ontvangen. Wethouder Filip Van As kwam het bijbehorende bordje overhandigen. Brede scholen worden gekenmerkt door een vraaggerichte aanpak.

30-11-2011_keurmerk_bredeschool_veerozon_2.jpg

Veerezon in Zwolle biedt kinderen de ruimte zich te ontwikkelen tot en als mens. Ze leren door ervaren, door doen, door ontdekken in een veilige en rijke leeromgeving. Bij Veerezon lopen basisschool en opvang vloeiend in elkaar over. Kinderen krijgen alle kans hun talenten te ontwikkelen. In en rond de Brede School komen veel maatschappelijke functies samen, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk en instellingen die culturele activiteiten organiseren. De kracht van deze samenwerkende organisaties is, dat verschillende voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse activiteiten flexibel geschakeld kunnen worden met andere functies zoals opvoeding, (gezondheids)zorg, begeleiding kinderopvang en maatschappelijk werk. Daarnaast biedt een Brede School vaak ook de mogelijkheid voor kinderen om bijvoorbeeld te kunnen participeren bij een sportclub.

30-11-2011_keurmerk_bredeschool_veerozon_3.jpg

30-11-2011_keurmerk_bredeschool_veerozon_1.jpg

Veerezon is uniek in Nederland door de ineenvlechting van kinderopvang, onderwijs en bso. In het onderwijsgedeelte wordt gewerkt met een individueel onderwijsprogramma voor kinderen op het gebied van taal- en rekenen. Alle kinderen werken op hun eigen niveau en in hun eigen leerstijl.

Ook kinderen met een leerachterstand of voorsprong komen hierdoor volledig aan hun trekken. Daar komt nog bij dat Veerezon nu nog de enige tweetalige (tweetalig is meer dan het aanbieden van extra engels!) basisschool in Nederland is. Tenslotte werkt Veerezon voor de zaakvakken met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is in eerste instantie ontwikkeld voor de Shellscholen, maar wordt steeds meer omarmd door Nederlandse basisscholen. Het voldoet aan de leerdoelen die door de Nederlandse overheid worden gesteld en is gericht op internationalisering.Veerezon ziet Ieder kind als individu.

21-04-2011_keurmerk_brede_school-lentefeest_de_schatgraver_5.jpg

Ieder kind dat op Veerezon komt, is een individu. Een kind met eigen talenten en mogelijkheden en een unieke ontwikkelingswijze. De eigen kwaliteiten en wensen staan centraal in de wijze waarop de kinderen bij Veerezon benaderd worden.

Verschillende intelligenties en EngelsKinderen kunnen op verschillende manieren intelligent zijn en daardoor ook op verschillende manieren leren. De medewerkers van Veerezon gebruiken deze verschillende intelligenties om kinderen nieuwe dingen te laten begrijpen en te leren.

Vanaf het moment dat de kinderen twee jaar zijn, worden de leerlingen al in contact gebracht met Engels als tweede taal.

Brede Scholen zijn rondom of in (basis)scholen georganiseerd, een centraal punt in de wijk of buurt. Na schooltijd staan ruimtes vaak leeg en kunnen gebruikt worden om activiteiten in te organiseren. De school staat in een vertrouwd gebied en de kinderen wonen in de buurt. De school is onmisbaar in het Brede Schoolconcept. Zij heeft een spilfunctie, omdat zij als dagelijkse voorziening een belangrijke rol speelt in de opvoeding naast het gezin.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)