Boek over houtzaagmolen ‘Het Fortuin’ in Zwolle

Foto van auteur

Op zaterdag 16 juni 2007 verschijnt van de hand van de heer Ph.H. (Flip) Trooster (* 1918) een bijzonder boek over 3 eeuwen familiegeschiedenis rond de houtzaagmolen ‘Het Fortuin’ in Zwolle, getiteld ‘Van boomstammen en stambomen’. Het boek wordt in samenwerking met en door het Historisch Centrum Overijssel uitgegeven.

In 1662 werd deze molen opgericht en heette toen de ‘Saagemole aan de Catersdijk’. In het begin waren leden van diverse Zwolse regentenfamilies als Tobias, Stenvers en Rietberg eigenaars van deze zaagmolen. Later kwamen de hardwerkende families Wentholt, Eindhoven en Rosendaal in beeld als eigenaren van deze molen annex houthandel.

Van 1903 tot  en met  1983 is de familie Trooster verbonden geweest aan de sinds 1859 bestaande vennootschap Gebr. Rosendaal.  De auteur en zijn broer H.J. (Henk) Trooster (1920-2005) leidden de firma als laatsten. Terwijl de molen al in 1917 werd afgebroken, is de vennootschap Gebr. Rosendaal in 1983,  ruim anderhalf jaar vóór haar 125-jarig bestaan,  opgeheven.

Geschiedenis zaagmolen, houthandel en houtindustrie

De auteur schetst in zijn boek aan de hand van archiefonderzoek de geschiedenis van de zaagmolen en de houthandel vanaf 1662 en ook van de Zwolse houtindustrie in het algemeen. Vanaf 1936 wordt de geschiedenis in de ik-vorm geschreven.

In dat jaar – het was in de crisistijd – komt de auteur na het behalen van zijn HBS-diploma in de firma Gebr. Rosendaal.

Oorlogsjaren

Boeiend en ook anekdotisch vertelt hij over zijn wedervaren als houthandelaar. Maar ook laat hij duidelijk zien hoe zowel de firma als de familie  de oorlogsjaren 40-45 met moeite is doorgekomen. De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog leverde ook veel werk op voor de firma en leidde tot een uitgebreid internationaal netwerk van houtleveranciers. Hierdoor konden geleidelijk aan nieuwe buitenlandse houtsoorten als o.a. meranti en afzelia in Nederland worden geïntroduceerd. Verder wordt het personeel van deze firma niet vergeten; over diverse personeelsleden wordt het een en ander geschreven.

De inhoud van deze publicatie biedt een bijzondere mix van archiefonderzoek en oral history.  Het boek is prachtig geïllustreerd met foto’s en archiefstukken en telt in totaal 112 pagina’s. Het is te verkrijgen op het Historisch Centrum Overijssel (HCO) voor € 17,95.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)