Leerlingen van de Phoenix leren over brandveilighied

Foto van auteur

Zwolle – De afgelopen weken zijn de leerlingen uit de bovenbouw ( groep 6,7 en 8 ) van Jenaplanschool De Phoenix bezig met het project “Brááánd!!!”, wat gaat over brand , brandweer en veiligheid . De brandweer kwam dinsdagmorgen langs op school waarbij de leerlingen proefondervindelijk met de praktijk in aanraking kwamen over dit onderwerp.

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_07.jpg

Brand kan elke dag op elke locatie in Nederland uitbreken. Dit kan dramatische gevolgen hebben, zelfs met dodelijke afloop, vooral wanneer mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Met name kinderen weten vaak niet wat ze moeten doen bij brand. Op de Phoenix wordt – met een lespakket van de Brandweer in Nederland – de kinderen kennis bijgebracht over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Ook leren de kinderen dat ze zelf actie moeten en kunnen nemen als er toch brand uitbreekt. Kinderen worden bewust gemaakt van de taken van de brandweer en brandveiligheid op school en thuis.

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_04.jpg

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_01.jpg

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_02.jpg

Door middel van interactieve opdrachten die de kinderen thuis moeten uitvoeren, worden ook ouders betrokken bij dit onderwerp. Zo leren de leerlingen hoe brand ontstaat, wat ze kunnen doen om brand te voorkomen en wanneer zij 112 mogen bellen. De kinderen weten uiteindelijk wat een vluchtplan is en wat het belang hiervan is.

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_08.jpg

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_05.jpg

06-11-2012_brandpreventie_kinderen_jenapleinschool_03.jpg

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)