Compliment voor ‘regelarme instelling’

Foto van auteur

Zwolle – In de ouderenzorg is de laatste jaren veel regelgeving ontstaan. Protocollen en verantwoordingslijstjes veroorzaken onnodige bureaucratie. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een experiment Regelarme Instellingen in het leven geroepen met als doel de bureaucratie terug te dringen. Woonzorgconcern IJsselheem is één van de achtentwintig instellingen in het land die deelneemt aan het experiment met o.a. de locatie Werkeren (Zwolle). 

 

Op donderdag kreeg IJsselheem bezoek van een afvaardiging van de directie langdurige zorg van het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Achmea op bezoek. In locatie De Amandelboom was de delegatie te gast om praktijkvoorbeelden te horen en van gedachten te wisselen met deelnemende medewerkers, cliënten en directie. De specialisten van VWS en Achmea zijn unaniem in hun oordeel: een mooi experiment waarin de vraag van de cliënt echt meer centraal komt te staan. Hun advies luidt: ga door en probeer dit zo snel mogelijk uit te breiden, ook naar de andere locaties.

Meer aandacht

 

IJsselheem is in april 2012 begonnen met het afschaffen van de checklist risicosignalering bij de bespreking van het zorgleefplan samen met de cliënt. Na een jaar blijkt dat het voor de cliënt beter is omdat er meer aandacht geschonken wordt aan het welzijn. Voor medewerkers is het beter omdat ze positief worden aangesproken op hun eigen professionaliteit. 


Zorg voor ouderen betekent voor IJsselheem een focus op het welzijn van de ouderen en hun kwaliteit van leven. In de gesprekken met de cliënt over de gewenste ondersteuning, willen de zorgverleners het dus in de eerste plaats hebben over de ‘positieve’ zaken van het leven en hoe het welzijn van de cliënt maximaal ondersteund kan worden. De verplichte registratie van risicosignalering gaat vooral over de medische risico’s en de ‘negatieve’ zaken, zoals huidletsel, ondervoeding of overgewicht, vallen, depressie en incontinentie. 

 

Grote impact

Het experiment is klein gestart, maar heeft een grote impact op de organisatiecultuur. Zo geeft Marian Kleiweg, locatiemanager van De Schans, aan: “We zijn ons ervan bewust geworden dat je de regels soms over jezelf afroept. Als je kritisch naar je eigen handelen kijkt, zie je dat echt niet alles perse hoeft. We willen het automatisme uit het verzorgen halen. Kijken en luisteren naar de individuele cliënt is het aller belangrijkste.” 


Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)