Expeditie Uiterwaard voor basisscholen

Foto van auteur

Zwolle – De komende periode tot aan de zomervakantie en na de zomer tot aan de herfstvakantie kunnen vele basisscholieren weer struinen door de uiterwaarden langs de IJssel bij Zwolle. Met de gratis en speciaal voor basisscholen ontwikkelde ‘Expeditie Uiterwaard’ worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van Ruimte voor de Rivier Zwolle en maken ze kennis met het spannende rivierenlandschap. Want de komende jaren gebeurt er van alles met de IJssel bij deze Hanzestad. 

schellerhoeve_1.jpg

Expeditie Uiterwaard is een gewild lesprogramma voor basisscholen. Onder de eerste 10 snelle aanmelders wordt een speciale IJssellunch met de klas in het schapentheater van De Vreugdehoeve verloot (aansluitend op de expeditie). De Vreugdehoeve is een biologische schapenboerderij die letterlijk moest wijken om de IJssel meer ruimte te geven.

schellerhoeve_2.jpg

Ga mee op expeditie!
Op zoek naar sporen van dieren, ontdekken hoeveel vogels er in de uiterwaarden leven, ervaren wat er met het waterniveau gebeurt als er obstakels in de rivier liggen en wat het effect is als je een geul graaft of de dijk verlegt. Om kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs kennis te laten maken met Ruimte voor de Rivier Zwolle ontwikkelden het Waterschap Groot Salland en Natuur en Milieu Overijssel een gezamenlijk lesprogramma: Expeditie Uiterwaard. Het programma bestaat uit twee delen. Deel één is een kant en klaar aangeleverde les in de klas, gegeven door de leerkracht zelf. Het hoe en waarom van Ruimte voor de Rivier en het project in Zwolle staan hierin centraal. Na deze les is het tijd om op pad te gaan, de uiterwaarden in, begeleid door een deskundige expeditiegids met medewerking van hulpouders. Daar gaan de kinderen aan de slag met diverse proefjes en opdrachten om zo de uiterwaarden te beleven. 

Unieke kans voor basisscholen
Groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Zwolle kunnen gratis deelnemen aan dit  educatieve programma. De expedities worden uitgevoerd in het voor- en najaar. Na een les op school stappen de kinderen op de fiets naar de uiterwaard en gaan hier lekker in de natuur struinen. Niet alleen een erg leuk, maar zeker ook een gezond uitje! Wilt u met uw klas mee Expeditie Uiterwaard? Informatie en aanmelden kan via info@natuurenmilieuoverijssel.nl of neem contact op met  Angelien Hoppen, projectleider educatie van Natuur en Milieu Overijssel, 038 425 0971. 

Ver-van-je-bed-show?
Overstromingsgevaar een ver-van-je- bed-show? In jouw achtertuin, de uiterwaarden langs de IJssel, wordt hard gewerkt om te zorgen dat Zwolle droge voeten houdt nu er steeds meer water moet worden afgevoerd door de rivier. De stad Zwolle is namelijk nauw verbonden met de IJssel. Deze karakteristieke rivier draagt bij aan de uitstraling van de entree van de sfeervolle Hanzestad. Bovendien is het rivierengebied dé plek voor de Zwollenaar om te ontspannen. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Met Ruimte voor de Rivier Zwolle wordt de komende jaren gewerkt aan de veiligheid van stad. Door ruim twee kilometer dijk zo’n 300 meter landinwaarts te verplaatsen en het aanleggen van extra ‘nevengeulen’ kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd.

Meer informatie over Ruimte voor de Rivier hier is te vinden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)