Weblog SP senator Yildirim weer online

Foto van auteur

Düzgün Yildirim heeft zijn weblog weer online, nadat het landelijk SP-bestuur onlangs de weblog had afgesloten, heeft Yildirim besloten zelf een eigen website te maken onder de noemer Weblog. 

Düzgün Yildirim: ‘ Het landelijk SP-bestuur heeft onlangs mijn weblog op SP Overijssel afgesloten met de mededeling per email; ‘er zijn maar een paar mensen die de weblog bezoeken en er wordt niet opgetreden tegen laster en smaad jegens personen.’  In werkelijkheid werd de weblog echter door duizenden burgers bezocht. Onder de bezoekers vond een meningsuitwisseling plaats over de verkiezingen van de Eerste Kamer en de reactie van het landelijk bestuur van de SP daarop. Ik vraag mij dan ook af hoe het kan dat een partij, die op haar website iedereen uitnodigt om mee te doe en mee te discussiëren, in werkelijkheid niet open staat voor de mening van deze mensen? Vooruitlopend  op de ontwikkelingen heeft men alvast mijn mond willen snoeren door mijn weblog af te sluiten. En dat, terwijl ik mij jaren voor de SP belangeloos heb ingezet. Zoals het toenmalige kamerlid Piet de Ruiter die werd weggestuurd het heeft verwoord: ”als er iets mis gaat, val je in een zwart gat.” Ik begrijp dit landelijke bestuur niet, want wij geloofden in dezelfde idealen, we streden altijd voor dezelfde doelen. Ik heb me al die jaren probleemloos voor de partij ingezet. Blijkbaar kom ik nu te dicht bij de mensen die het bepalen. Dus je gaat bijna geloven dat ook binnen de SP macht verblindt!’

Partijsecretaris Hans van Heijningen liet daags na de verkiezingen in de krant noteren: “Yildirim krijgt een gebakje, een kopje koffie en een vriendschappelijke handdruk, maar de zetel zal hij weer moeten afstaan”.
De discussie hierover is nog niet ten einde.  

Maar ik zou geen goede politicus zijn als ik niet in dialoog zou willen blijven met de burgers en hen geen mogelijkheid zou bieden om ideeën met mij uit te wisselen over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Het is mij dus meer dan een genoegen om een eigen website in het leven te roepen. En dat is met succes gelukt! De burger kan weer terecht op mijn weblog die te vinden is onder de url www.duzgunyildirim.nl   

Ik hoop via deze weblog met iedereen van gedachten te kunnen wisselen en waar mogelijk hen te vragen mij te willen steunen in mijn politiek maatschappelijke activiteiten. Het blijft tenslotte gaan om een socialere samenleving. En ik blijf erin geloven dat een functie in de Eerste Kamer een zeer belangrijke functie is. De Eerste Kamer typeer ik als ‘het hart van de democratie’. Hiermee is al een eerste stap tegen elke antidemocratische beweging overwonnen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)