Plan voor ‘Beschermd Stadsgezicht, buiten de veste’

Foto van auteur

Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘ Beschermd Stadsgezicht, buiten de veste’. Dit gaat over het gebied buiten de singels dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het bestemmingsplan respecteert de waarden van het beschermd stadsgezicht zoveel mogelijk.

Het plangebied is gelegen aan de zuid- en oostzijde van de binnenstad en wordt globaal begrensd door de Emmawijk, Burgemeester van Roijensingel en Groot Weezenland, en een strook van het Weezenland tussen de Schoenkuiperbrug en het kerkbrugje. Ook wordt een strook bebouwing langs de Diezerkade meegenomen. Op grond van de woningwet is er een aanhoudingsplicht voor bouwplannen die zijn gelegen binnen een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht en waarvoor nog geen bestemmingsplan geldt die deze waarden beschermen. Feitelijk zit het plangebied hierdoor nu op slot. Dit bestemmingsplan moet het verlenen van bouwvergunningen weer mogelijk maken.

Het voorontwerp heeft eind 2006 ter inzage gelegen. Ook is er een inloopavond georganiseerd. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Het college geeft het plan nu vrij voor het zogenaamde artikel 10 overleg, een overleg met andere overheden. Als de reacties van deze instanties zijn verwerkt, wordt het ontwerp bestemmingspan ter inzage gelegd in het kader van de vaststelling door de gemeenteraad. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld wordt het ter goedkeuring opgestuurd aan de provincie. Het bestemmingsplan treedt dan in principe zes weken nadat de provincie het heeft goedgekeurd, in werking.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)