Storing digitale dienstverlening gemeente Zwolle

Foto van auteur

Door een technische storing is het tijdelijk niet mogelijk om via de formulieren op deze site (e-loket) de volgende handelingen te verrichten:

‘afspraken regelen’ aan de balie van het stadskantoor;
‘kapvergunning’ aanvragen;
‘inzien van taxatieverslagen’;
‘uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie’ aanvragen;
‘verhuizing binnen Zwolle’ doorgeven;
aanvragen ‘verklaring van bestemming en gebruik’.

De informatie over deze producten is normaal raadpleegbaar en ook aanvraagformulieren bij andere producten zijn normaal te gebuiken.