33 meldingen vermoeden kindermishandeling

Foto van auteur

Zwolle – In 2013 zijn er in totaal 33 gevallen van het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld geconstateerd. Dit zijn cijfers vanuit de Medrie Huisartsenposten Hardenberg, Flevoland en Zwolle. De melding van het vermoeden leidt ertoe, dat een kind samen met de ouders in een vervolgtraject van hulpverleners terecht komt. 

 

Hulpverleners in de zorg zijn sinds 2013 wettelijk verplicht een meld code huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Deze screening wordt gedaan door de professionele hulpverleners. Het betreft kinderen onder de 18 jaar, die contact hebben of waarover contact is met de huisartsenpost. Dit heeft in 2013 geresulteerd tot 33 officiële vermoedens van kindermishandeling. Het vervolgtraject richt zich zowel op de kinderen als op de ouders. Beide zijn immers slachtoffer en moeten geholpen worden om uit een bepaald patroon te komen.

De samenwerking tussen huisartsen, kinderartsen, SEH (Spoedeisende hulp) en het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) is door deze meld code regionaal versterkt. Naast deze screening is er afgelopen jaar ook veel aandacht besteed aan scholing rondom signaleren en handelen bij vermoeden van kindermishandeling voor zowel doktersassistenten, triage assistenten en huisartsen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)