Aanzienlijke woningproductie SWZ in Zwolle

Foto van auteur

Na enkele jaren van voorbereiding komt de woningproductie van SWZ nu vol op gang. De Zwolse woningcorporatie heeft op dit moment zo’n 350 woningen daadwerkelijk in aanbouw.

Ook de afgelopen jaren heeft SWZ al diverse projecten in de stad opgeleverd. Het accent op de productie komt vooral de komende zes jaren. In totaal bouwt SWZ dan zo’n 2.000 woningen in Zwolle. Dat het niet bij plannen en voornemens blijft, blijkt uit de projecten die nu concreet in aanbouw zijn. Een greep: Curans aan de Hobbemastraat: (75 starters- en seniorenwoningen), Belvédère in Stadshagen (56 appartementen waarvan 16 voor Focus voor mensen met een lichamelijke gehandicap), Ensemble in Stadshagen (40 seniorenappartementen, waarvan 12 voor Stichting Bema), 25 appartementen voor Frion (voor mensen met een verstandelijke handicap) in Stadshagen, 54 appartementen nabij het nieuwe Winkelcentrum Zwolle-Zuid, 65 eenheden voor studenten en starters in Holtenbroek.

Nagenoeg alle genoemde woningen zijn voor mensen met de laagste inkomens bereikbaar. In de toekomst wil SWZ haar organisatie en middelen inzetten voor bijzondere doelgroepen en mensen met de lagere inkomens. Onder bijzondere doelgroepen vallen bijvoorbeeld senioren (met zorgvraag), maar ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Op de website www.swz.nl is meer informatie te vinden over de verschillende projecten.

Met de gemeente Zwolle zijn afspraken gemaakt om de wachttijden voor een huurwoning in Zwolle de komende jaren in ieder geval te halveren tot gemiddeld een jaar. In 2007 leverde SWZ woningen op aan de Botlek en Dommel (AA-landen). Ook is de Jenapleinschool aan het Assendorperplein gereed en werden 56 seniorenwoningen overgenomen van De Wissel in Berkum.