Isala heeft keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG stelden in samenwerking met ouderen vijftien verschillende kwaliteitsaspecten samen waarop ziekenhuizen zijn getoetst. Het doel van deze kwaliteitsaspecten is om de zorg- en dienstverlening aan oudere kwetsbare patiënten te verbeteren. Isala voldoet aan de gestelde eisen en ontvangt daarom op 7 september het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

 

keurmerk_seniorvriendelijk_ziekenhuis.jpg

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig, maar voor ouderen is het extra vervelend. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van een ziekenhuisopname. Isala heeft de organisatie van de zorg, de inrichting en de toegankelijkheid van het ziekenhuis optimaal afgestemd op de oudere patiënt. Dian Paasman, projectleider Ouderengeneeskunde, is trots op het behaalde keurmerk. "Uit de kwaliteitsaspecten blijkt dat we uitstekend scoren op ‘Aandacht voor gezondheidsrisico’s voor ouderen’ maar ook op ‘Afstemming van verschillende onderzoeken’. Op beide aspecten scoren we resp. 96% en 88%. Deze resultaten hebben wij behaald dankzij de inzet van collega’s uit heel Isala en daar zijn wij bijzonder trots op."

 

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Om dit goed in kaart te brengen, werken bij Isala verschillende specialismen nauw samen, zowel medisch als paramedisch. In overleg met de patiënt worden onderzoeken zoveel mogelijk op één dag ingepland. Ook mogen familieleden bij de patiënt overnachten; rooming-in. De nabijheid van een vertrouwd persoon kan angst en onrust verminderen.

Momenteel werkt afdeling Ouderengeneeskunde van Isala aan een ‘warme overdracht’ voor kwetsbare ouderen. Zodra de patiënt naar huis mag, worden de andere hulp- en zorgverleners, zoals de wijkverpleegkundige, huisarts en mantelzorger nauw betrokken bij het ontslag. Zo sluit de zorg na opname nog beter aan op de zorg die in Isala werd gegeven. De eerste ervaringen zijn positief. Ouderengeneeskunde en Isala werken continu aan het verbeteren van de zorg voor ouderen, met de focus op het perspectief en de verwachtingen van de oudere patiënt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)