Wijkplatforms Assendorp, Ind. Buurt en Aa-landen

Foto van auteur

Op woensdag 8 november 2006 vindt er een bijeenkomst plaats van het wijkplatform Assendorp. Vanaf 19.00 uur kunnen wijkbewoners binnenlopen in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67, voor koffie en thee. Om 19.30 uur begint de vergadering. De agenda voor de bijeenkomst is vrij uitgebreid. Er wordt gestreefd naar een eindtijd van 22.15 uur.

Op de agenda staat allereerst een heel aantal onderwerpen waarover mededelingen worden gedaan, onder andere over de ondergrondse inzameling voor restafval en over de aanpak van hangjongeren in Pierik.

Lees verder…

Belangrijke onderwerpen die gedurende de rest van de bijeenkomst worden besproken, zijn de ontwikkelingen rondom de Zwolse poort, het Nel Banninkhuis en evenemententerrein Park de Wezenlanden.

Daarnaast volgt een terugblik op het onderhoud en beheer in de wijk in de afgelopen periode, een overzicht van de kamerverhuur en woningsplitsing en worden de werkzaamheden aan de muziektent en het wijkcentrum besproken.

Tot slot is er een rondvraag, waarmee de avond wordt afgesloten.

 

Indische buurt:

Het wijkplatform Indische Buurt vindt plaats op woensdag 8 november 2006. Vanaf 19.30 uur zijn wijkbewoners welkom in buurtcentrum De Vlasakkers aan Vlasakkers 10. Op deze avond kan men onder andere de fototentoonstelling van het Historisch Centrum Overijssel bekijken. De tentoonstelling geeft aan de hand van bijna 200 foto´s een beeld van hoe het vroeger was in Overijssel en hoe het nu is.

De avond begint met een kennismaking met Emmy Witbraad, de wijkwethouder van de Indische Buurt. Hierna worden er mededelingen gedaan over de stand van zaken van de woningbouw De Aloë en het terrein van de voormalige garage Berendsen & de Graaf, over de bewonerstoezichthouders en het kunstproject rondom de geschiedenis van de Indische Buurt. Een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst is de toekomst van openbare basisschool Het Turfschip. De avond wordt afgesloten met een rondvraag.

 

Aa-landen:

Het wijkplatform Aalanden vindt plaats op woensdag 8 november 2006 in wijkcentrum De Bolder aan de Dobbe 29. Wijkbewoners zijn welkom vanaf 19.30 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft wijkwethouder Erik Dannenberg van 19.00 tot 19.30 uur een spreekuur voor wijkbewoners die graag meer persoonlijk getinte zaken met hem willen bespreken.

Op het programma staan onder meer de stand van zaken van het Experiment Wijkbudgetten, de aanpassing van het kruispunt bij winkelcentrum De Dobbe, het concept structuurplan, Travers en de werkgroep Ouderen.

Naast deze onderwerpen wordt nog een aantal zaken besproken, namelijk de proef met het inzamelen van oud papier, schoonmaakacties in de buurt en de bekendmaking van de prijswinnaars van de slogan en het budget ´Premie op actie´. Ook is er een presentatie van de bewonerstoezichthouders. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondvraag.

In de pauze en na afloop van het wijkplatform noteert de wijkbeheerder Gerard Ballintijn eventuele meldingen en klachten over het beheer, het onderhoud en de leefbaarheid in de wijk. Deze meldingen kunnen ook gedaan worden bij de gemeentelijke servicelijn: (038) 498 33 00.

Voor overige vragen kunnen wijkbewoners terecht bij de wijkmanager Ad Dijkshoorn. Hij is te bereiken op het wijkservicepunt Noord aan de Bachlaan 20 en via telefoonnummer (038) 338 85 03.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)