Gemeente Zwolle stopt met reinigingsrecht

Foto van auteur

Zwolle – Met ingang van 1 juli 2016 stopt de gemeente Zwolle met het inzamelen van bedrijfsafval. Bedrijven met een reinigingsrechtcontract worden geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst op 18 april. Door een gewijzigde regelgeving zijn gemeenten verplicht om voortaan marktconforme tarieven te hanteren.

reiniging_zwolle.jpg 

Foto: gemeente Zwolle

In 2016 stijgen de administratie- en uitvoerende kosten. Daarmee wordt het tarief zo hoog dat het zowel voor bedrijven als voor de gemeente Zwolle niet aantrekkelijk/haalbaar is om deze regeling voort te zetten. De gemeenteraad heeft op 15 februari 2016 besloten met ingang van 1 juli 2016 te stoppen met reinigingsrecht. De inloopbijeenkomst voor bedrijven is op 18 april 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur het Stadhuis, Grote Kerkplein 15.