Politiek en gezelligheid op Oosterschelde boot

Foto van auteur

Zwolle – "Beroepspolitici zijn onbetrouwbaar" was een van de stellingen tijdens het regionale verkiezingsdebat, dat de jonge liberalen van de JOVD dinsdagavond op de Oosterschelde boot hadden georganiseerd. Jan Dijkgraaf, lijsttrekker van Geen Peil was het hier helemaal mee eens: "Politici zitten er voor zichzelf en Tweede Kamerleden die niet met voorkeursstemmen zijn gekozen en zich hebben afgescheiden zijn zetelrovers." Tijdens het verkiezingsdebat waren er geen beroepspolitici aanwezig. Hilde Palland uit Kampen staat op plaats 21 van het CDA en maakt mogelijk kans beroepspolitica te worden, maar Krijn Loek van de VVD uit Enschede met plaats 59 en D66-er Bert Terlouw op nummer 49 maken normaalgesproken geen kans op een Kamerzetel. De PvdA had geen kandidaat Tweede Kamerlid afgevaardigd, maar liet zich vertegenwoordigen door gemeenteraadslid Jan Slijkhuis.

dsc_1331.jpg 

Middels stellingen gaven de regionale politici hun mening over allerlei onderwerpen en hielden zich keurig aan het verkiezingsprogramma van hun partij. Jan Dijkgraaf heeft geen verkiezingsprogramma, maar wil dat leden van zijn partij rechtstreeks digitaal hun stem kunnen uitbrengen op voorstellen in de Tweede Kamer en de Kamerleden van Geen Peil zullen overeenkomstig hun stem uitbrengen. "De kiezer wordt bij ons de baas," aldus Dijkgraaf. "Heel Nederland is de huidige politiek zat en wil een eerlijke politiek zonder achterkamertjes." Zwollenaar Jan Slijkhuis van de PvdA had daarover duidelijk een andere mening: "Ingewikkelde vraagstukken moet je door de Kamer laten beslissen en kun je niet versimpelen tot een ja of nee. Een referendum is een onding." De VVD is het hiermee eens en is altijd tegenstander geweest van referenda. Bert Terlouw was iets genuanceerder en ziet wel mogelijkheden voor een raadgevend referendum, waarbij de Kamer uiteindelijk haar eigen oordeel moet vormen." 

Alle parttime politici waren het er wel over eens dat de belangen van Overijssel zijn ondervertegenwoordigd in Den Haag. "De Randstad is oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer," aldus Slijkhuis. Krijn Loek van de VVD memoreerde nog maar eens dat Overijssel in verhouding veel meer bijdraagt aan verbetering van rijkswegen dan de andere provincies en volgens Hilde Palland gaat 80% van al het cultuurgeld naar Amsterdam. De eerste tien kandidaat Tweede Kamerleden van D66 komen allemaal uit de Randstad. Jan Dijkgraaf beet vervolgens zijn debatgenoten een beetje venijnig toe: "Jullie partijen hebben dat zelf veroorzaakt. Wij doen niet aan Randstaddenken."
Op de stelling of een sterker Brussel ook leidt tot een sterker Overijssel waren de meesten het wel eens, hoewel de VVD en Geen Peil wel vinden dat Europa zich de laatste tientallen jaren met teveel zaken is gaan bemoeien en teveel is uitgebreid. De VVD vindt dat Europa zich primair moet richten op economie en veiligheid. Hilde Palland is van mening dat Overijssel baat heeft bij een stabiel Europa omdat onze provincie veel exportbedrijven heeft. "Europa heeft ons veel gebracht," aldus Jan Slijkhuis. Iedereen vindt dat Overijssel wel wat meer lobbykracht mag inzetten in Brussel dan die ene lobbyist die we ook nog moeten delen met Gelderland.

Voorzitter Dagmar Hoekstra van de JOVD Zwolle was tevreden over de opkomst en het debat. Er waren niet alleen jonge liberalen op dit debat afgekomen, maar ze had ook CDA- en D66 jongeren gezien. De JOVD vindt politieke discussies belangrijk, maar die hoeven niet altijd zwaar te zijn en moeten ook leuk zijn. Daarnaast zijn jongeren ook lid van de jongerenafdeling van de VVD voor de gezelligheid. Op 15 maart na afloop van de verkiezingen organiseert JOVD Zwolle een verkiezingsavond voor alle jongeren in Zwolle om over de uitslag met elkaar in gesprek te gaan.

Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)