WDODelta treedt toe tot Biomassa Alliantie

Foto van auteur

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is toegetreden tot de Biomassa Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband om biomassa die vrijkomt bij maaien, snoeien en kappen te benutten als waardevolle grondstof en zo bij te dragen aan de circulaire economie. In de Alliantie hebben meerdere partners zitting, waaronder terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten. Namens het waterschap ondertekende bestuurder Henk Oegema de intentieverklaring.

ondertekening_door_henk_oegema.jpg

De ontwikkeling van een duurzame circulaire economie staat tegenover de ‘afvalstoffeneconomie’ die in de jaren ’80 van de vorige eeuw op zijn hoogtepunt was. Mede dankzij de milieuwetgeving en door schonere auto’s en industrieën is in 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit. En heeft het dus waarde.

WDODelta als partner
Op de vraag waarom WDODelta blij is met toetreding tot de Alliantie, reageert waterschapsbestuurder Oegema: "We doen al een geruime tijd mee in een aantal projecten, deze toetreding kun je dus zien als het formaliseren van iets wat al in gang was gezet. Door deze samenwerking kunnen we nog beter onze (gezamenlijke) doelen realiseren. We delen kennis en maken samen een vuist, bijvoorbeeld als het gaat om een einde te maken aan de afvalstatus van maaisel. Het belang van organische stof in de bodem is voor ons als waterschap belangrijk. Dat zie je ook terug in de aandacht die we op dit moment besteden aan DuurzaamDOEN: maaisel verwaarden is daarbij één van de vier pijlers. Dat we nu onderdeel van de Alliantie uitmaken, is zowel een logische stap als een belangrijk signaal."

Magazine in stijl
De Alliantie presenteerde afgelopen week een magazine met daarin tal van pilots en projecten, ook van WDODelta. Eén van die projecten is bijvoorbeeld Van Berm tot Bladzijde. Het magazine is vanzelfsprekend geheel in stijl gedrukt op grasvezelpapier.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)