Uitreiking stempas tijdens naturalisatieceremonie

Foto van auteur

Vijftien mensen zijn uitgenodigd om het besluit tot de verkrijging van het Nederlanderschap in ontvangst te nemen tijdens de tweede naturalisatieceremonie. De ceremonie wordt gehouden op 14 november 2006 van 16.00 tot 17.00 uur in de foyer van het stadhuis van Zwolle. Een aantal genodigden krijgt naast het Koninklijk Besluit ook een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgereikt.

 

In tegenstelling tot de eerste naturalisatieceremonie, die op 24 augustus 2006 gehouden werd, is het bijwonen van de ceremonie op 14 november verplicht. De genodigden krijgen pas nadat zij het Koninklijke Besluit of het optie-bevestigingsbesluit in ontvangst hebben genomen de Nederlandse nationaliteit. De gemeente Zwolle organiseert maandelijks een naturalisatieceremonie waarbij ook de gemeenten Kampen en Hardenberg zich aansluiten. In totaal zijn elf Zwollenaren, waarvan twee kinderen, door Burgemeester Henk Jan Meijer uitgenodigd.

  

Burgemeester J. Oosterhof van Kampen heeft daarnaast vijf inwoners, waaronder één kind, uitgenodigd. Op de naturalisatieceremonie zijn geen inwoners van Hardenberg aanwezig, omdat er in die gemeente na 1 oktober nog geen beslissing is gevallen over aanvragen voor het Nederlanderschap.

 

Stempas

Om te mogen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen moet men uiterlijk op 10 oktober 2006 de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het Koninklijke besluit van enkele genodigden is getekend vóór deze datum. Daarom krijgen vijf genodigden, allemaal inwoners van Zwolle, tijdens de naturalisatieceremonie ook een stempas uitgereikt. Daarmee kunnen zij op 22 november 2006 hun stem gaan uitbrengen in een van de stembureau´s in Zwolle.

 

De naturalisatieceremonie

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is meer dan alleen een Nederlands paspoort. Het betekent ook dat de nieuwe Nederlander instemt met alle rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. Alle Nederlandse gemeenten organiseren daarom jaarlijks een naturalisatieceremonie op 24 augustus, de dag van de Grondwet. De bijwoning van de naturalisatieceremonie is verplicht gesteld vanaf 1 oktober dit jaar. Op die datum is de wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN) in werking getreden. Hierdoor verkrijgt de vreemdeling het Nederlanderschap pas als hij of zij ook daadwerkelijk het besluit van de burgemeester in ontvangst heeft genomen. Daarom zullen alle gemeenten vanaf nu elke 4 tot 6 weken een ceremonie houden om de besluiten uit te reiken.

 

Het programma op 14 november 2006 ziet er als volgt uit:

 

16.00 uur            Ontvangst  

16.15 uur            Welkomstwoord door ceremoniemeester

16.20 uur             Toespraak burgemeester

16.30 uur             Uitreiking Koninklijke Besluiten en Optie-bevestigingsbesluiten  

16.45 uur             Voordracht gedicht ´Thuis ver van huis´ door ceremoniemeester  

16.50 uur             Gezamenlijke toost op het Nederlanderschap door burgemeester,

aansluitend nog een hapje en een drankje

17.00 uur            Einde

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)