Snookercentrum en disco in Stadioncomplex

Foto van auteur

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex”. Voor het vastgestelde voorontwerp is door de provincie reeds een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De voorgenomen wijzigingen versterken het complex en vullen mede de ruimte die eerst bestemd was voor de oorspronkelijke speelautomatenhal.

De wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn de komst van iets meer kantoren en een uitbreiding van de hotelfunctie. Daarnaast is in het ontwerp bestemmingsplan weer ruimte opgenomen voor een partycentrum met de mogelijkheid voor een discofunctie in de weekeinden. Het nieuwe plan wil ook de mogelijkheid verruimen om de businessruimte van FC Zwolle overdag te gebruiken voor andere horeca activiteiten. 

Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)