Gemeente informeert Holtenbroek over Herberg

Foto van auteur

In samenwerking met wijkvereniging Holtenbroek NU organiseert de gemeente Zwolle vanavond een informatiebijeenkomst over de locatiekeuze voor de Herberg. De bijeenkomst wordt gehouden in het nieuwe wijkcentrum. Om 19.30 uur wordt begonnen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Aize Bouma.

Het college van B&W heeft de Nijverheidstraat aangewezen als geschikte locatie voor een onderdak voor dak- en thuislozen. Op woensdag 13 september zijn de wijken Kamperpoort, Dieze en Holtenbroek daarover geïnformeerd. Wijkvereniging Holtenbroek drong daarbij aan op extra informatie voor de wijkbewoners. Dat verzoek is door de gemeente ingewilligd. Het voorstel van het college wordt op woensdag 18 oktober besproken in een gecombineerde commissievergadering.

Het doel van de bijeenkomst op 6 oktober is de bewoners van Holtenbroek een nog duidelijker beeld te geven over de komst van De Herberg aan de Nijverheidstraat. En ook op welke wijze de bewoners worden betrokken bij het vervolg, zoals het opstellen van een beheersplan. Tevens krijgen de bewoners meer informatie over de dagelijkse gang van zaken in De Herberg door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers SWZ en RIBW.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)