D66 Zwolle helpt bij belastingaangifte 2007

Foto van auteur

D66 Zwolle wil iedereen – maar in ’t bijzonder senioren, gehandicapten en minima – oproepen om toch vooral belastingaangifte 2007 te doen. De democraten vinden dat het vrij snel de moeite loont om aangifte te doen, vooral door de aftrek voor ziektekosten, premie ziektekostenverzekering (ZKV), etc.

D66 is er zich van bewust, dat niet iedereen in staat is of de gelegenheid heeft om aangifte te doen, maar als u een aangiftebiljet 2007 heeft ontvangen, moet u aangifte doen. “Al jarenlang wordt beloofd, dat het allemaal eenvoudiger zal worden. Helaas is daarvan tot op heden echter niets gebleken. Het tegenovergestelde is eerder het geval”, zegt D66 in Zwolle.

Vanaf 2008 kunt u uitsluitend nog met behulp van de DIGID- code aangifte doen, maar dan moet u wel een PC hebben en daarmee uit de voeten kunnen. Daar is nooit goed over na gedacht, vindt D66. De DIGID-code is niet alleen voor belastingaangifte nodig, maar ook voor andere contacten o.a. met Sociale Verzekeringsbank, Gemeenten, Belasting (o.a. huur- en zorg-toeslag). U kunt er op termijn niet meer omheen, simpelweg gezegd.

D66 maar ook andere organisaties in Zwolle, kan en wil U graag helpen bij het aanvragen van uw DIGID-code en uw belastingaangifte 2007 (en eventueel ook voorgaande jaren). u kunt, desgewenst alsnog aangifte doen vanaf 2003. U hoeft niet te wachten tot u door de Belastingdienst wordt uitgenodigd om ( verplicht) aangifte te doen. Ook als u nog nooit eerder aan-gifte hebt gedaan kunt U aangifte doen.

Eerst wordt bekeken of het zinvol is en voor welk bedrag, indien er aangifte wordt gedaan en vervolgens helpt D66 u bij de definitieve aangifte 2007. De kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar zullen zeker niet te hoog zijn en D66 komt bij u aan huis. “Lekker vertrouwd in eigen omgeving. U hoeft niet met uw gegevens over straat, dus maximale pri-vacy en gemak voor u.”

Wilt U meer weten over het aanvragen van uw DIGID- code en/of aangifte 2007:

Neemt U dan contact met D66 via admin@d66zwolle.nl, of  bel even 

tel: 038-4655036 ( W.Molenkamp, D66-fractielid)

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)