Zwolle op de bres voor natuurinclusief bouwen

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle, de Zoogdiervereniging, Stichting Avifauna Zwolle en Vogelbescherming Nederland slaan vanaf de zomer van 2018 de handen ineen om te zorgen voor meer vogels en vleermuizen in Zwolle. Vogels en vleermuizen hebben het moeilijk in onze stedelijke omgeving: nest- en verblijfplaatsen verdwijnen door sloop of renovatie, nieuwbouw is te goed geïsoleerd voor vogels en vleermuizen om er een plekje te vinden en er is steeds minder voedsel te vinden voor vogels en vleermuizen in de vorm van insecten. Op 20 juni vindt een expert- en inspiratiebijeenkomst plaats in Zwolle als aftrap van dit nieuwe project.

Het tij keren voor dieren én mensen
De gemeente Zwolle wil graag de trend keren dat vogels en vleermuizen het moeilijk hebben in onze steden. Dat is niet alleen in het belang van de dieren. Ook bewoners voelen zich lekkerder in een groene omgeving die rijk is aan planten en dieren. In het project ‘Vogels en vleermuizen in de stad Zwolle’ werken de gemeente, de Zoogdiervereniging, Avifauna Zwolle en Vogelbescherming Nederland samen met lokale bedrijven en organisaties om een duurzame toekomst te bieden aan vogelsoorten zoals gierzwaluwen en huismussen en vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Provincie Overijssel en Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming financieren dit project.

Samenwerking van bouwers en natuurbeschermers
Samen met woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars brengen we nieuwbouw- en renovatieplannen in kaart om te kijken welke mogelijkheden er zijn om nestkasten in te bouwen. Samen met aandacht voor het landschap komen we zo tot een natuurinclusieve manier van bouwen waar niet alleen mensen profijt van hebben maar ook vogels en vleermuizen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om verplichte vervanging van neststenen voor vogels of verblijfplaatsen voor vleermuizen die verloren gaan door renovatie of sloop, maar om proactief en integraal vanaf het eerste ontwerp neststenen in te bouwen. De opgedane ervaringen delen we met andere steden en dorpen in Overijssel en daarbuiten, zodat zij ook geïnspireerd kunnen raken.

Uitnodiging bijeenkomst 20 juni a.s.
Wethouder Ruimtelijke Ordening Ed Anker nodigt alle belanghebbenden van harte uit bij de bijeenkomst van woensdag 20 juni: architecten, projectontwikkelaars, aannemers en vertegenwoordigers van woningcorporaties. Op het programma staan een korte toelichting op wat natuurinclusief bouwen is, waarom dit belangrijk is, we laten een aantal praktijkvoorbeelden uit Zwolle zien en het project wordt toegelicht. Behoort u tot een van deze doelgroepen en bent u mogelijk niet uitgenodigd? Dan kunt u zich per omgaande opgeven via dit dit aanmeldformulier of via telefoonnummer 030-6937700. In een later stadium volgt ook een campagne om particulieren te laten zien hoe zij kunnen bijdragen.

Meer informatie over natuurinclusief bouwen
–          Meer groen bouwen in Overijssel

–          Brabantse steden zorgen voor extra woonruimte voor vogels en vleermuizen

–          Meer ruimte voor vogels en vleermuizen in Tilburg

 

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)