Ook in 2019 subsidie voor kleinere evenementen in Overijssel

Foto van auteur

Zwolle – Kleinere evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Organisatoren van de kleinere evenementen komen ook in 2019 in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Het gaat om evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek. De organisatoren kunnen vanaf  5 oktober 2018 tot en met 22 oktober 2018 een aanvraag indienen.

Evenementen met een minimale begroting  van 20.000 euro per jaar komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor  de voorbereiding, uitvoering of verbetering van het evenement. De maximale subsidie is 10.000 euro per evenement. Voor het jaar 2019 is een budget van  € 175.000,- beschikbaar. Organisatoren van de kleinere evenementen die in 2018 subsidie hebben ontvangen en van de nieuwe regeling gebruik willen maken, dienen opnieuw een aanvraag in te sturen.  Voor hen geldt geen garantie dat zij in 2019 subsidie ontvangen.

Financiële steun op lokaal niveau
Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie:  “De regeling voor de kleinere evenementen was in 2017 en 2018 zeer succesvol. Maar liefst 28 evenementen konden met deze ondersteuning de eigen streek goed op de kaart zetten. Mede dankzij vele vrijwilligers. Ook in 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Organisatoren: benut deze mooie kans!

Als provincie ondersteunen we al 17 beeldbepalende grote evenementen. Zowel de grote als de kleinere zijn belangrijk voor Overijssel. Ze vergroten de aantrekkelijkheid van onze mooie provincie.”

Punten scoren
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de binnengekomen subsidieaanvragen. Deze commissie bestaat uit vijf deskundigen uit de sport, cultuur, marketing, vrijetijdseconomie en  evenementenbranche. De evenementen kunnen punten scoren op de volgende onderdelen: onderscheidend karakter, gedragen door de lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwend en  aansluitend bij profiel van de streek. Evenementen die de meeste punten scoren  hebben de meeste kans op subsidie. In februari 2019 maakt provincie Overijssel bekend wie voor financiële ondersteuning in aanmerking komt.

Informatie over de regeling is nu al beschikbaar op de website van de provincie: www.overijssel.nl/kleinereevenementen