Droge Vechtdijken worden ‘doorgezaaid’

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is bepaalde plekken op de dijken langs de Overijsselse Vecht aan het ‘doorzaaien’. Dit is nodig, omdat door de langdurige droogte diverse locaties onvoldoende zijn hersteld om het winterseizoen in te gaan. Het ‘doorzaaien’ gebeurt met een mengsel van verschillende graszaden die goed tegen droogte kunnen en een goede beworteling hebben.

De slechte plekken als gevolg van de warme en droge zomer komt het waterschap vooral tegen op de dijken langs de Vecht. Reden daarvan is dat dit zanddijken zijn. Die zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken, omdat het water sneller wegzakt in zand dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag sneller. Dit is de laag waar de wortels van het gras zitten. Door de aanhoudende droogte wilde het gras zich wel herstellen en weer groen worden, maar er zat geen water meer in de dijken. Daardoor verdorde de grasmat en nam de sterkte van de grasmat af. De grasbekleding van een dijk is essentieel en doet dienst als beschermlaag bij hoge waterstanden.

Foto's 2
Droge Vechtdijken worden ‘doorgezaaid’
Droge Vechtdijken worden ‘doorgezaaid’

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)